22/02/2024

Plaćeno 110.000 KM za odvoz smeća u vrijeme kad državni zatvor nije radio

Izvor: Fokus

Ono što je još poraznije, jeste to da su revizori utvrdili da nema dokaza da se iko žalio i prigovarao na to što JKP “Komil” traži novac za odvoz smeća iz zatvora za vrijeme kada on nije ni otvoren, niti se žalio na rješenje Suda BiH, kao ni tražio mišljenje Pravobranilaštva BiH koje je zaduženo da zastupa interese institucija BiH

Državni zatvor u Vojkovićima otvoren prošle godine u augustu, nije bio ni otpočeo s radom, a novcem poreskih obveznika platio je dug od 110.000 KM za odvoz smeća. Saznalo se za ovo iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu.

Skandalozno je to što su nadležni iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH faktički bez riječi i žalbe prepustili 110.000 KM našeg, novca poreskih obveznika Komunalnom preduzeće za odvoz smeća JKP Komil d.o.o Istočna Ilidža za period od novembra 2019.godine, do juna 2020. godine, a da se ne zna ni je li to preduzeće vršilo ikakav odvoz smeća, jer u tom eppriodu zatvor niti je bio otvoren, niti je u njemu bilo zaposlenih niti zatvorenika.

PLAĆENE I KAMATE

Državni revizori su utvrdili da je preduzeće Komil prošle godine pokrenulo spor radi naplate duga po osnovu izdatih a neplaćenih faktura od Zavoda za period 30.11.2019. do 30.06.2020. godine., čime je prekršen Ugovor o pružanju usluga odvoza i deponovanja smeća sa JKP Komil d.o.o. Istočna Ilidža.

Faksimil revizorskog izvještaja: Plaćeno 110.714 KM za odvoz smeća u vrijeme kad zatvor nije radio

Tim ugovorom je bilo definirano da se odvoz smeća iz državnog zatvora vrši na osnovu obračuna za utvrđenih 19.674,03 m2 korisne površine po cijeni od 0,54 KM/m2 bez PDV-a ili ukupno mjesečno12.430 KM!

Zanimljiv je podatak iz izvještaja da je Sud BiH u brzom roku i to 21.08.2020. godine donio Rješenje o izvršenju prema kojem je određeno prinudno izvršenje protiv Zavoda radi naplate novčanog potraživanja u iznosu 99.440 KM sa zakonskom zateznom kamatom te troškovima izvršnog postupka.

– Izvršenje određeno navedenim Rješenjem Suda BiH je završeno te je ukupan iznos od 110.714 KM po osnovu duga, troškova postupka i kamata isplaćen iz sredstva budžeta institucija BiH sa šifre Trezor u korist navedenog komunalnog preduzeća – navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori su konstatirali da Zavod nije evidentirao i plaćao fakture za odvoz smeća shodno odredbama Ugovora u periodu od 30.11.2019. od 30.06.2020. godine s obzirom da nije funkcionisao do avgusta 2020. godine (nije bilo zaposlenih niti zatvorenika) te da nije zaključen aneks Ugovora kojima je definisano da će način i pravila odvoženja smeća, te uslovi i način ulaska vozila i lica davaoca usluga u krug državnog zatvora sa bezbjedonosnog aspekta biti uređeni posebnim aneksom na Ugovor.

Ovo znači, da čak nije poznato ni jesu li neovlaštena lica iz komunalnog preduzeća ulazila u krug zatvora i prije nego što je on otvoren i da li je uopšte bilo odvoza bilo kakvog smeća s obzirom na to da ga nije imao ko ni proizvoditi, jer u Zavodu nije bilo nikoga.

NISU SE NI ŽALILI

Ono što je još poraznije, jeste to da su revizori utvrdili da nema dokaza da se iko žalio i prigovarao na to što JKP “Komil” traži novac za odvoz smeća iz zatvora za vrijeme kada on nije ni otvoren, niti se žalio na rješenje Suda BiH, kao ni tražio mišljenje Pravobranilaštva BiH koje je zaduženo da zastupa interese institucija BiH.

– Nisu nam predočeni dokazi da je Zavod ulagao pismene prigovore prema navedenom komunalnom preduzeću niti da se obraćao Pravobranilaštvu BiH radi zaštite interesa. Takođe, Zavod nije izjavljivao žalbu na rješenje Suda BiH. Pored navedenog nismo dobili dokaze da je Zavod prije zaključivanja navedenog ugovora tražio mišljenje Pravobranilaštva shodno Zakonu o Pravobranilaštvu BiH.Zavod treba u slučajevima pokrenutih sporova preduzeti sve mehanizme i aktivnosti u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH kako bi se spor riješio u najboljem interesu institucija BiH – zaključili su revizori.

S druge strane revizori su ustanovili da je prošle godine Ministarstvo pravde BiH je u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH pokrenulo tužbu protiv dobavljača Trevis doo iz Slovenije (vrijednost spora 390.000 KM) s kojim je Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (pravni prethodnik Zavoda) u ime Ministarstva pravde BiH zaključila Ugovorni sporazum 07.06.2017. godine o isporuci namještaja za pritvorske i upravne blokove.

NESPOSOBNOST I NEODGOVORNOST

– Iako je prilikom isporuke namještaja i opreme izvršen komisijski prijem kojim nisu utvrđena odstupanja u odnosu na ugovorenu nabavku, naknadnim pregledima je konstatovano da isporučena roba ne odgovara karakteristikama tražene robe te da postoje nedostaci u kvalitetu isporučene robe koji ugrožavaju bezbjednost u zatvoru. Postupak je u toku – istakli su revizori u izvještaju.

Ovo su samo neki od primjera koliko nas košta nesposobnost i neodgovornost nadležnih pri sklapanju ugovora i provedbi javnih nabavki od kojih profitiraju pojedinci, a građani i institucije gube novac iz budžeta.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *