Пет. дец 8th, 2023

Afera s digitalizacijom u BiH: U žalbama se spominje falsifikovana dokumentacija!

16.01.2010., Pula - Istru prvu u Hrvatskoj ceka digitalizacija TV signala. Antene rkoje sada stoje na krovovima sluzice samo pticama za odmor .rPhoto: Dusko Marusic/PIXSELL

Kancelariji za razmatranje žalbi predata dokumentacija: Kako je hrvatski regulator mogao izdati potvrdu i zašto ponuda na CD-u nije otvarana tokom postupka evaluacije? Šta kažu iz Ministarstva, a šta ponuđači?

Piše: A. Dučić/Fokus

Prema dokumentaciji koja je predata Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, odluka Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH od 18. jula, kojom se posao digitalizacije javnih RTV servisa u našoj državi za 25,8 miliona KM (bez PDV-a) povjerava grupi ponuđača Sirius 2010 Banja Luka – Odašiljači i veze (OIV) Zagreb, ima niz teških inkriminacija, saznaje Fokus.ba.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača je navedenog dana potpisao državni ministar komunikacija i saobraćaja BiH Edin Forto, a nakon što je Komisija za provođenje postupka javne nabavke opreme za digitalni prijenos i emitiranje provela ovu proceduru.

 

Akt HAKOM-a

 

Najteži navod o počinjenim nezakonitostima, koji je sročen u žalbi konzorcija u sastavu MIBO komunikacije Sarajevo – Roaming Networks Sarajevo – UNIS telekomunikacije Mostar – Flame Data Technologies Rumunija, odnosi se na to da je jedan član izabranog konzorcija – OIV Zagreb, predao falsifikovane dokumente koji se odnose na ispunjavanje uslova iz tehničke i profesionalne sposobnosti.

 

Kako se navodi u žalbi, utvrđeno je da je OIV sam sebi izdao izjavu o ispunjavanju uslova, konkretno o izgradnji DVB-T2 mreže, odnosno projektu digitalizacije na nivou Hrvatske.

Faksimil dijela odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I ne samo to, kako se navodi u žalbenom dokumentu, OIV je priložio potvrdu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), izdatu 7. februara ove godine, da je uredno završio ovaj posao iako navedeni regulator ovakvu vrstu potvrda ne može izdati s obzirom da izdaje potvrdu samo za frekventni spektar. Uvidom u sve ugovore HAKOM-a u posljednjih pet godina, ističe se u žalbi, vidljivo je da nikakav ugovor o nabavkama s OIV-om nije potpisan.

 

Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH u svom izjašnjenju je navelo da nije imalo razloga sumnjati u akt HAKOM-a za kojeg navode da je uredno potpisana i protokolisana, a što, tvrdi žalitelj, uopšte nije bio ni predmet osporavanja ovog dijela ponude.

 

Nadalje, teži inkriminirajući navod konzoricija, koji se žalio Kancelariji za razmatranje žalbi, odnosi se na sumnjive radnje u vezi sa zaprimanjem dokumentacije izabranog ponuđača na CD-u.

 

Kako tvrdi strana koja se žalila, u samom zapisniku stoji da su oba CD-a dostavljena na posljednjoj stranici i kopije i originala drugog dijela ponude bila neotvorena do dana kada je žalitelju omogućen uvid u materijal. To, kako stoji u žalbi, znači da ugovorni organ (Ministarstvo) uopšte nije ni evaluirao ponudu ponuđača kojeg je izabrao, te je postavio pitanje na osnovu čega je ponudu konzorcija Sirius – OIV vrednovao kao najbolju.

Kršenje ZJN-a

 

Također, kršenje člana 69. Zakona o javnim nabavkama BiH konzorcij koji se žalio vidi u tome što je Ministarstvo prihvatilo ponudu koja je za 53.469 KM iznad cijene samog tendera. U svom odgovoru Ministarstvo je navelo da ovaj iznos ne predstavlja znatno veću cijenu pravdajući se da je Savjet ministara BiH na sjednici od 16. juna donijelo odluku kojom ukupnu vrijednost projekta digitalizacije povećava za 63.000 KM!

 

Međutim, žalitelj je u svom izjašnjenju postavio pitanje na osnovu čega se određuje „neznatno veća cijena ponude“, te da je riječ o subjektivnoj volji ugovornog organa, a ne o primjeni Zakona o javnim nabavkama. Inače, prema navedenom zakonu, ugovorni organ je dužan poništiti postupak nabavke ako su ponude više od procijenjene.

 

Faksimil dijela žalbe o falsifikovanoj potvrdi iz Hrvatske

Kada je riječ o dijelu žalbenih navoda koji se odnose na Sirius 2010 Banja Luka, ističe se da je po pitanju uslova iz tehničke i profesionalne sposobnosti uočeno da su svi dostavljeni dokazi/certifikati izdati istog datuma, sa istim rokom važenja i datumom isteka, dok nijedan certifikat nema upisani referentni broj. Također, uočeno je da je za sve certifikate naveden isti djelokrug iako su namijenjeni za različite djelatnosti. U žalbi je zaključeno kako su certifikati izdati copy-paste metodom.

 

Ovo, međutim, nisu jedini žalbeni navodi sročeni u obimnoj dokumentaciji predočenoj Kancelariji za razmatranje žalbi BiH koji treba uskoro donijeti odluku o ovom predmetu. Fokusu je također predočeno flagrantno kršenje samog postupka evaluacije ponude na način da su pojedini članovi Komisije (čija imena nećemo objavljivati jer nismo uspjeli doći do njihovih stavova) nosili registre s ponudama pojedinim ponuđačima.

Zanimljivo je i to da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH u aktu izjašnjenja na žalbe koji potpisuje ministar Forto navelo da se u odlučivanju „vodilo jedino i isključivo interesom države Bosne i Hercegovine i njenih građana, a prije svega građana ruralnih dijelova koji nemaju mogućnost konekcije na IPTV i kablovsku TV“, a ne Zakonom o javnim nabavkama BiH, čijim odredbama su se jedino trebali rukovoditi.

 

Faksimil dijela žalbe o neotvorenim CD-ovima na koju je bila ponuda

 

Glasnogovornica Ministarstva komunikacija i prometa BiH Majda Tatarević u izjavi za Fokus kazala je da se o ovom predmetu ne žele javno očitovati dok se ne okonča žalbeni postupak u Uredu za razmatranje žalbi BiH.

 

Odgovarajući na naš upit, iz HAKOM-a su naveli da su OIV-u izdali potvrdu o urednom izvršenju obaveza izgradnje DVB-T2 mreža, kojom su potvrdili da je OIV stručno i kvalitetno, u skladu s rokovima i u cijelosti, izvršio sve preuzete obaveze za projektiranje, izgradnju i upravljanje DVB-T2 mrežama digitalne zemaljske televizije u Republici Hrvatskoj. Navode da su to uradili u skladu s dozvolom za upotrebu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na lokalnim područjima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *