Сре. дец 6th, 2023

Demanti na članak: PORODIČNI POSAO: Olivera Elez- sudski vještak kompanije kojoj njena privatna firma “SIMING Trade” izvodi radove

Na adresu našeg portala 3. februara stigao je Zahtjev za demanti  članka objavljenog na našem portalu dana 24.1.2022. godine pod nazivom “Porodično posao: Olivera Elez – sudski vještak kompanije kojoj njena privatna firma “Siming Trade” izvodi rodove”.

 

Demanti prenosimo u cjelosti:

Dana 24.1.2022. godine na portalu „Spin info“ objavljen je članak pod nazivom „Porodični posao: Olivera Elet – sudski vještak kompanije kojoj njena privatna firma „Siming Trade“ izvodi radove“, i to autora Sanje Vaskovič. Predmetni članak je tematski posvečen liku i djelu Olivere Elez, te gradnji minihidorelektrane „Podivič“ čiji je investitor društvo „Buk“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo. Već sam naslov objavljenog članka je prijemčiv za čitaoce, a naročito ukoliko se uzme u obzir činjenica da je naš klijent ugledni gradanin Foče i Republike Srpske, te vrstan stručnjak i profesionalac u oblasti djelovanja svog rada, tj. građevinarstva. lako je intencija novinarskog poziva da pravovremeno, istinito i tačno obavještavajavnost o dešavanjima i važnim stvarima, stite se utisak da autori predmetnog teksta i sam internet portal„Spin Info“ isto zanemaruje i opredjeljuje se za jedan krajnje nekorektan i neprofesionalna način iznošenja neistina i dezinformacija na račun gospođe Olivere Elez.

Nesporno je da na teritoriji Bosne i Hercegovine imamo primat odredenih medija zbog svoje popularnosti i ukazanog povjerenja građana, te daje konkurencija za preuzimanje primata među internet portalima velika i teška, međutim, ni sam način izvještavanja za koje ste se opredijelili nije pravi put za sticanje popularnosti. Sporni članak suštinski predstavlja prikaz niza navodnih lascivnih poslovnih radnji našeg klijenta, i to kao ovlaštenog stalnog sudskog vještaka građevinske struke s jedne strane, i kao osnivača jedne od privatnih firmi u Bosni i Hercegovini „Siming Trade“ d.o.o. Foča, s druge strane, a gdje se bez ikakvog razloga i povoda povezuje ove dvije funkcije našeg klijenta. Pa tako ste u spornom članku govoreći o produženju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije za društvo „Buk“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo naveli da je isti izvještaj izrađen od strane stalnog sudskog vještaka Olivere Elez, a koja je suvlasnik firme „Siming Trade“ d.o.o. Foča kojoj je povjerena gradnja MHE „Podivič“, te na taj način da je ista bila u sukobu interesa, i to:“…da je sudski vještak izvještanjem o procjeni ulaganja mogla pogodavati investitoru koji je angažovano njenu firmu….što je manjkavost oko utvrđivanja sukoba interesa omogućila razvoj porodičnih poslova, tokom izgradnje MHE uočene su brojne nepravilnosti”.

Dakle, na opisani način ste doveli u pitanje stručnost, samostalnost i nezavisnost Olivere Elez, kao stalnog sudskog vještaka građevinske struke, te doveli u pitanje njen cjelokupan rad, časnost i savjesnost, a na koje se obavezala trenutkom prihvatanja ove uloge i polaganjem svečane zakletve pred nadležnim Ministarstvom. Naš klijent u toku dugogodišnjeg svog rada je uvijek svoje aktivnosti obavljala stručno, savjesno i u skladu sa pravilima struke, odgovarala postavljenim zadacima i dostavljala nalaze i mišljenja samo po znanju i vještinama koje posjeduje, a nikako prema ličnim željama i težnjama ili naručilaca predmetnih nalaza. Stručnost i profesionalnost našeg klijenta ste doveli u pitanje ovakvim objavama, a naročito njen ugled u sferi građevinarstva u kojoj obavlja vrlo komplikovane poslovne zadatke.

Nadalje, pored navedenog, naveli ste i to da „..šef gradilišta, ali i suvlasnik firme izvodača radova, Olivera Elez imala je odgovornost da vrši kontrolo kvaliteta izvođenja radova, te sprovodenje zakona, propisa i mjera zaštite“, te na taj način, a uzimajući u obzir prethodne navode članka u smislu postojanja odredenih nepravilnosti u radu prilikom izgradnje, postojanju betona neodgovarajućeg kvaliteta, postavljanjem tri betonske cijevi umjesto projektovanog mosta, te nastalih poplava i šteta od 3,5 miliona maraka na području opštine Istočna Ilidža, naveli javnost da vjeruje da je ista lično i profesionalno odgovora za navodne propuste, a u konačnici čak i za nastale poplave, te da je postupala u suprotnosti sa zakonom, propisima i mjerama zaštite. Naš klijent je obavljao poslove u skladu sa pravilima struke, i u ulozi vještaka gradevinske struke kada je za to angažovana, ali i u ulozi šefa gradilišta. Ista nikada nije dozvolila, niti bi, postupanje koje je suprotno osnovnim načelima i principima građevinarstva, te svako odstupanje od projektne dokumentacije i postupanje suprotno pozitivnom pravu bi ista bez odlaganja sanirala ukoliko je u njenoj nadležnosti, odnosno obavijestila nadležne organe u skladu sa svojim ingerencijama. Dakako da korištenje materijala koji ne odgovaraju svrsi i namjeni građevine, te nepostupanje po projektnom planu bi u prvom redu bili proizvod njene kontrole i intervencije, ali tokom svog rada na predmetnoj MHE „Podivič“ nije uočila nikakve građevinske greške, a naročito ne one koje bi dovele do poremećaja ekološke ravnoteže i reljefne strukture korita rijeke koje se istima stavljaju na teret. Dakako da poplave koje su zadesile predmetno područje nisu proizvod rada ili nerada našeg klijenta, a naročito ne posljedica neprofesionalizma ili loše urađenih građevinskih radova izvedenih pod nadzorom Olivere Elez.

Osim navedenog, u predmetnoj objavi ste naveli da je naš klijent u ulozi načelnice Odjeljenja za urbanizam u opštini Foča odbila zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti firmi „Eling inžinjernig“ Teslić, a sve iz razloga što je za dati posao izgradnje minihidoreelektrana na rijeci Govzi bila zainteresovana i firma „Siming Trade“. Ovakvi navodi su apsolutno netačni, te ne odslikavaju stvarno stanje stvari. Naime, u prvom redu naš klijent ni na koji način nije mogao da postupa suprotno slovu zakona i važećim propisima. Ukoliko u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti, jasno je da takva saglasnost nije mogla ni biti izdata, a to svakako da nema nikakve veze sa ličnim i porodičnim poslovnim opusom Olivere Elez. Svaki akt koji je ista donijela u opusu svog radnog zadatka je bio podložan reviziji i kontroli drugostepenih organa, a što se vješto zanemaruje.

Predmetni članak nije ostao javno dostupan samo čitaocima postala „Spin Info“, nego je i dalje preuziman i prenošen putem različitih medijskih sredstava, kako štampanih medija, tako i putem javno dostupne globalne mreže za razmjenu informacija, te je objavljena i na drugim internet portalima kao što su „gerila.info“, „info.radar“, „interview“ i mnogih drugih. S navedenim u vezi, jasno je daje predmetni članak u vrlo kratkom vremenskom periodu postao dostupan svim građanima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i šire, a čime je našem klijentu izazvana nenadoknadiva šteta po ugled.

Odredba člana 6. Zakona o zaštiti od klevete jasno predviđa da svako lice koje prouzrkuje štetu ugledu fizičkog lica, i to namjernom ili iz nepažnje, iznošenjem ili pronošenjem izražavanje neistitine činjenice, identifikujući to lice trećem licu je odgovorno za klevetu, a za klevetu iznesenu u sredstvima javnog informisanja odgovorni su autor, odgovorni urednik, izdavača, kao i lice koje je na drugi način vršilo nadzor nad sadržajem tog izražavanja.

Slijedom navedenog, a naročito zbog narušenog ugleda Olivere Elez iz Foče zahtjevamo da prestanete sa širenjem lažnih i neistinitih informacija o našem klijentu, a koje dovode u pitanje lični i poslovni ugled iste i nanose joj višestruku štetu. Takođe, zahtjevamo da izvršite ispravku Vaših navoda odnosno objavite demanti, i to odmah nakon prijema ovog dopisa, a najkasnije u roku od 8 dana sve u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i odredbom člana 8. Zakona o zaštiti od klevete, a u kojoj objavi će se javnost spoznati sa neistinitošću objavljenih informacija. Dati demanti mora biti objavljen na istom portalu za dijeljenje i razmjenu informacija putem interneta, i to na naslovnoj stranici postala „Spin Info“, te na svim drugim portalima za diljeljenje i razmjenu informacija putem interneta društvenim mrežama, javnim i privalnim servisima koji su preuzeli i pronosili predmetni članak, uz obaveznu napomenu da Olivera Elez nije na koji način bila u sukobu interesa kao vještak građevinske struke, te da nije omogućila ili pogodovala razvoju porodičnih poslova koristeći se navedenom ulogom, ali i da nije uočila nikakve nepravilnosti prilikom izgradnje MHE na Kasindolskoj rijeci, a kako se to navodi u spornom članku.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *