Djeci nije mjesto na stranačkim stranicama, na društvenim mrežama, na fotografijama sa političarima, bilbordima, tribinama, posterima…

Kako se nalazimo u izbornoj godini važno je još jednom otvoriti pitanje zloupotrebe djece u političke svrhe, odnosno prikazivanje političara na fotografijama i video kampanjama sa djecom. Nije rijetkost da narodne poslanike i gradonačelnike viđamo u neformalnom druženju sa djecom, a te fotografije su plasirane na društvenim mrežama tih političara.

Iz Institucije Ombudsmana za djecu RS kažu nam UN Konvencija o pravima djeteta jasno obavezuje države potpisnice da obezbijede da svi subjekti moraju svoje aktivnosti koje se tiču djece i u kojima su uključena djeca, sprovoditi isključivo u najboljem interesu djece.

“Najbolji interes djece, na koji djeca imaju pravo, obavezuje da se djeci obezbjedi potrebna zaštita, a to znači da se djeca ne koriste u kampanji za ostvarivanje ciljeva odraslih, već da se njihove potrebe prepoznaju u programima političkih stranaka.  Djeci nije mjesto na stranačkim stranicama, na društvenim mrežama, na fotografijama sa političarima, bilbordima, tribinama, posterima, a niti trebaju nositi obilježja stranke, što bi imalo za cilj promociju političkih stranaka, već u programima koje unapređuju položaj djece, a koji će u datim uslovima ponuditi moguća rješenja i odgovoriti na potrebe djece”, kažu za BUKU iz Institucije Ombudsmana za djecu RS.

Dodaju da zaštita prava djece u svim oblastima, pa i u ovoj, zahtjeva jasna pravila koja uređuju obaveze nadležnih službi i institucija na postupanje i odgovornost za nepoštovanje utvrđenih pravila i procedura.

“Bosna i Hercegovina svojim izbornim pravilima nije prepoznala ni potrebu ni važnost zaštite djece i njihovih interesa u političke svrhe, tako da pravila ponašanja utvrđena u izbornoj kampanji ne prepoznaju djecu i njihovo pravo na zaštitu od moguće zloupotrebe. Imajući u vidu navedeno Ombudsman za djecu uputio je preporuku Centralnoj izbornoj komisiji, kojom je predloženo preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti radi otklanjanja situacija koje dovode do povreda prava i interesa djece u političkim kampanjama na način da se Izbornim zakonom, pored definisanih pravila ponašanja, definiše zabrana zloupotrebe djece u političke svrhe, te da se utvrde odgovarajuće sankcije za postupanja suprotna utvrđenoj zabrani”, kažu nam iz ove Institucije.

Dodaju da je prema odgovoru Centralne izborne komisije navedena preporuka Ombudsmana za djecu upućena na razmatranje Interesnoj radnoj grupi za izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a napominju da u ovom predizbornom periodu nije bilo prijava vezanih za zloupotrebu djece u političke svrhe.

Iz Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine kažu da je u skladu sa člankom 3. Konvencije o pravima djeteta prepoznato vodeće načelo “najbolji interes djeteta” kao obavezujući profesionalni standard za sve aktivnosti neovisno da li se poduzimaju u javnom ili privatnom domenu.

“Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazuju da je potrebno da princip  najboljeg  interesa  djeteta svima bude  prioritet. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine prije skoro dvije godine pozvali su sve političke stranke da pokažu da im je zaista stalo do djece i njihovih prava na način što će djecu u potpunosti isključiti iz bilo kakvih aktivnosti koje se mogu dovesti u vezu sa političkim zagovaranjima ili promocijama .Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su svjesni činjenice da upotreba djece u političke svrhe nije zakonski jasno definisana, te bi upravo iz tog razloga bilo potrebno utvrditi jasna pravila ponašanja političara i političkih stranaka u vezi s učešćem djece u političkim aktivnostima, prije svega od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine”, kažu nam iz Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Dodaju da bi pitanje pozicije djece u izbornim procesima, odnosno, potrebe preveniranja njihove zloupotrebe svakako trebalo da bude uređeno izbornim zakonodavstvom.

“Ukazujemo i na Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija donesen od strane Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kojim je definirana zaštita privatnosti maloljetnika. Ombudsmeni BiH su apelovali na sve aktere na političkoj sceni da ne koriste djecu u svrhu političke promocije, kako van trajanja, tako i za vrijeme izborne kampanje. Upotreba djece u političke svrhe je apsolutno neprimjerena i na taj način se krše prava dјece, čija zaštita treba da bude primarni cilj i prioritet svakog odgovornog čovjeka”, ističu iz ove Institucije.

Ostaje nam da vidimo kako će se političari i političke partije odnositi prema djeci u ovoj godini kada su najavljeni izbori i da li će poštovati preporuke nadležnih intitucija ili će ipak gledati svoje lične interese misleći da im jedna simpatična fotografija sa djecom donosi još jedan glas.

IZVOR: Maja Isović Dobrijević/BUKA FOTO: Klix.ba

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *