Dvije firme na istoj adresi, a isti im je i direktor: Sumnjiv tender Agencije za bankarstvo FBiH

URŽ poništio odluku kojom je FBA dala posao za usluge odnosa s javnošću firmi koju su osnovali Slovenci. Na istoj adresi u Sarajevu je i firma koja je ranije više puta dobivala ovaj tender.

 

Piše: Amil Dučić/Fokus.ba

 

Ured za razmatranje žalbi BiH 10. maja donio je rješenje kojim je poništio nezakonitu odluku Agencije za bankarstvo (FBA) FBiH o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja.

 

Za ovu uslugu odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja u 2024. godini FBA je izdvojila 145.000 KM (bez PDV-a), a posao je dala ponuđaču „Herman i partneri“ iz Slovenije, firmi koja posluje i u Sarajevu. Inače, FBA godinama izdvaja sličan iznos na godišnjem nivou za ovu vrstu usluga. Zbog niza navoda o malverzacijama Fokus.ba istražio je ovaj slučaj.

 

Šta stoji u Registru

 

Prema informacijama do kojih smo došli, Agencija za bankarstvo odlučila je navedeni posao za 2024. godinu dati firmi registrovanoj u Sarajevu koju su osnovali Slovenci, a koja se nalazi na istoj adresi u Sarajevu kao i firma koja je u periodu od 2017. do 2020. godine dobivala tendere za iste usluge. I obje ove firme, pobjednice na tenderima FBA, imaju istog direktora?!

Sjedište Agencije za bankarstvo

FOTO: Fokus
Sjedište Agencije za bankarstvo

Da preciziramo, prema informacijama iz sudskog Registra poslovnih subjekata, osnivač firme „Herman i partneri“ d.o.o. Sarajevo je ljubljanska firma „Herman & Partnerji“. Direktor, a ujedno i osnivač ove sarajevske firme je Adi Korić. Sjedište firme „Herman i partneri“, podaci su ovog registra, na adresi je Skenderpašina 33 u Sarajevu.

 

Na istoj adresi, u zgradi u ulici Skenderpašina 33, u šta smo se uvjerili na licu mjesta, ali o čemu govore i podaci iz Registra poslovnih subjekata, nalazi se i firma „Pristop BH“ čiji je osnivač također slovenska firma „Pristop Skupina“ Ljubljana.

Herman i Partneri i Pristop BH na istoj adresi Skenderpašina 33

FOTO: Fokus
Herman i Partneri i Pristop BH na istoj adresi Skenderpašina 33

Firma „Pristop BH“ je 2017, 2018, 2019. i 2020. godine dobivala tendere Agencije za bankarstvo koji se odnose na usluge odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja. A ono što je posebno zanimljivo jeste da je u Registru poslovnih subjekata Adi Korić naveden i kao direktor firme „Pristop BH“.

 

U spomenutom aktu URŽ-a od 10. maja kojim se poništava odluka FBA istaknut je niz flagrantnog kršenja Zakona o javnim nabavkama, kao i niza drugih zakona tokom provođenja ovog tendera. Prema navodima žalitelja (Agencija za odnose s javnošću ZPR), FBA nije obrazložila iz kojeg je razloga firmu „Herman i partneri“ izabrala kao najpovoljnijeg ponuđača.

 

Također, spočitava se u žalbi, ugovorni organ prethodno nije izvršio provjeru tržišta niti je sačinio službenu zabilješku u skladu s članom 14. a Zakona o javnim nabavkama, jer je nije dao na uvid prilikom uvida u ponude.

 

Krivična evidencija

 

Uvidom u ponudu firme „Herman i partneri“, stoji u aktu URŽ-a, žalitelj je konstatovao da je izabrani ponuđač iskazao PDV iako nije registrovan kao PDV obveznik, a što nije u skladu sa Zakonom o PDV-u. Također, nije se ni izjasnio da li ima namjeru podugovaranja, a što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

 

Izjava iz člana 45. na str. 13 i 14 ponude izabranog ponuđača data je u Ljubljani na jeziku koji nije službeni jezik u Sloveniji, te je nepoznato da li potpisnik izjave uopće zna šta potpisuje. Ne zna se ni ko je ovjerio izjavu, jer je ovjera na slovenskom jeziku, bez prijevoda, što nije u skladu s članom 4.1. tenderske dokumentacije u kojoj je propisano da se ponuda priprema na jednom od službenih jezika u BiH – stoji u aktu URŽ-a.

 

URŽ je u konačnici uvažio navod žalitelja o tome da potvrda iz krivične evidencije nije u skladu s tenderskom dokumentacijom jer u njoj nisu pobrojana krivična djela za koja se traži potvrda.

Akt URŽ-a, navodi iz žalbe

FOTO: Fokus
Akt URŽ-a, navodi iz žalbe

No, žalba se odnosila i na to da izabrana firma nije dostavila potpune potvrde o mjestu i izvršenju ranijih ugovora jer se ne zna kada i gdje su realizovani.

Posao firmi koja do sada nije imala iskustva u pružanju usluga

 

Zanimljivo je i to da je FBA i ovaj put (ako se ostave po strani sumnjive okolnosti o tome da je riječ o firmi čije je sjedište na istoj adresi kao i firme koja je ranije dobivala tendere, te kojom upravlja isti direktor) dala posao firmi slovenskog osnivača, koja do sada nije imala iskustva u pružanju usluga odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja na području Federacije BiH odnosno Bosne i Hercegovine.

 

Treba napomenuti da je u periodu od 2021. do 2023, dakle tri godine zaredom, FBA ovaj isti posao dodjeljivala banjalučkoj agenciji Mint d.o.o. Međutim, u odnosu na sve prethodne tendere, u tenderu za usluge odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja u 2024. godini promijenila je jedan kriterij.

 

Naime, u članu 3.4.1 tenderske dokumentacije za 2024. godinu, gdje su definisani uslovi u vezi s tehničkom i profesionalnom sposobnošću, FBA je prvi put ubacila kriterij prema kojem potencijalni izvršilac posla mora dokazati da je ranije imao sklopljene ugovore za usluge pružene na „međunarodnom/regionalnom nivou“. Takvog kriterija do sada nije bilo u tenderima.

 

Fokus.ba zvaničnim upitom obratio se Agenciji za bankarstvo FBiH u kojem smo, između ostalog, pitali zbog čega je ova promjena uvedena u posljednjem tenderu, te da li su ustanovili da subjekt „Herman i partneri“ ima realizovanu uslugu pruženu na međunarodnom/regionalnom nivou, s obzirom na raspoložive informacije da je riječ jedino o pruženoj usluzi na nacionalnom nivou – odnosno u Sloveniji?

Odgovor na ovo pitanje nismo dobili, jednako kao ni na odgovor na pitanje o samim navodima žalitelja. Također, izostao je i odgovor na naše pitanje u kojoj mjeri je slovenski ponuđač sa iskustvom u Sloveniji više kvalificiran za posao na području BiH odnosno Federacije BiH u odnosu na više domaćih agencija koje su se prijavile na tenderu.

 

Odgovor iz FBA

 

Iz FBA su u odgovoru na Fokusov upit naveli da nisu nadležni da daju bilo kakva očitovanja na izvršna rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH.

 

Uvažavajući činjenicu da postupak javne nabavke još uvijek nije okončan, nijedna informacija u vezi sa ispitivanjem, pojašnjenjem ili ocjenom ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku u postupku ili trećem licu prije nego što se konačna odluka o rezultatu postupka ne saopći učesnicima u postupku. Imajući u vidu da iz samog upita proizlazi da raspolažete informacijama i podacima koje u ovoj fazi, osim Ureda za razmatranje žalbi BiH i Agencije, mogu imati jedino ponuđači iz predmetnog postupka, informišemo da Agencija kao ugovorni organ svjesno i dosljedno postupa u skladu sa zakonskim i regulatornim okvirom kojima se uređuju naše aktivnosti u području javnih nabavki, te bilo kakvi pritisci učesnika u postupku koji se plasiraju putem medija ili na drugi način neće i ne mogu utjecati na naše odluke koje se donose u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, te u najboljem interesu institucije – naveli su iz FBA.

 

Naš portal pokušao je dobiti odgovor i od samog Adija Korića, koji se navodi kao direktor firmi „Herman i partneri“ i „Pristop BH“, no on nije odgovarao na naše pozive niti poruke.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *