28/02/2024

Fondu solidarnosti FBiH pet puta manje novca od zakonski propisanog iznosa

Simbolično, u mjesecu u kome se obilježavaju Svjetski dan borbe protiv raka, Međunarodni dan djece oboljele od raka te Međunarodni dan rijetkih bolesti, organizacije civilnog društva koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, su na današnjem okruglom stolu označile početak zajedničkog istupa kojim žele ukazati na višegodišnji problem ignorisanja zakonskih obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu finansiranja Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

Dosadašnja praksa Vlade FBIH da ne poštuje Zakonom propisane obaveze finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, dovodeći u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH, se mora izmijeniti – jedna je od ključnih poruka sa održanog okruglog stola u organizaciji Centara civilnih inicijativa.

 

Oboljelima od plućne hipertenzije su uskraćena osnovna ljudska prava: pravo na život, pravo na lijek, te smatramo da će takvu situaciju znatno popraviti Fond solidarnosti FBiH u saradnji sa nadležnim ministarstvima, prije svega u izjednačavanju prava na liječenje svih pacijenta kada su u pitanju naše skupe terapije, kao i za nabavku skupih aparata poput kisik koncentratora, mobilnih kisik koncentratora i CRAP aparata, a potom i za sve intervencije van zemlje koje čak i u našem slučaju podrazumijevanju i transplantacije srca, pluća ili i srca i pluća”, rekao je Samir Hodžić, predstavnik Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije u BiH.

 

Cistična fibroza pripada skupini rijetkih oboljenja i trenutno u Federaciji BiH imamo registrovanih 25 pacijenata, od čega su tek 4 punoljetna. Prema trenutnom Zakonu o zdravstvenom osiguranju FBiH, rijetke bolesti nisu definisane na entitetskom nivou, pa samim tim ni cistična fibroza nije prepoznata kao oboljenje na nivou Federacije BiH, a to povlači i činjenicu da liječenje cistične fibroze ne može snositi Federalni zavod, niti Fond solidarnosti FBiH. Liječenje ove teške bolesti “spušteno” je na kantonalne nivoe i zavisi isključivo od volje nadležnih u Kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja. Vrlo je važno da se rijetke bolesti čim prije prepoznaju od strane Vlade Federacije BiH, kako bi mogli našim pacijentima omogućiti adekvatno liječenje u skladu sa protokolima o liječenju u zemljama regiona, a naravno i u Evropskoj uniji”, izjavila je Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu u BiH.

 

Fond solidarnosti FBiH uspostavljen je 2002. godine u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH kako bi se stvorili jednaki uslovi za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima u Federaciji BiH te pružila mogućnost pacijentima iz finansijski slabijih kantonalnih zavoda da koriste najsloženije i skupe oblike zdravstvene zaštite. Iako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH jasno propisana obaveza finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, Vlada FBiH, od osnivanja Fonda, nikada nije u zakonom predviđenom iznosu, ispoštovala ovu obavezu čime je na direktan način onemogućila da se određenom broju pacijenata pruži odgovarajuća zdravstvena usluga. Tačnije, trenutno Vlada FBiH za Fond solidarnosti FBiH izdvaja manje od 20% od zakonski predviđenog iznosa.

 

 

Hroničan nedostatak finansijskih sredstava rezultirao je uspostavljanjem listi čekanja za određene vrste usluga (prvenstveno za usluge liječenja citostaticima i liječenje multiple skleroze kao i za programa iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije) što otežava rad Fonda, a pacijentima onemogućava pružanje usluge u trenutku nastanka potrebe za istim.

 

Od 26 članova našeg udruženja više od polovina prima imuno-modulatorsku terapiju koju pokriva Fond solidarnosti FBiH. Prije se čekalo više od 2 godine na tu terapiju, a sada se čeka 3-4 mjeseca. Procedura podrazumijeva da konzilijum neurologa da preporuku za terapiju, nakon toga pacijent predaje zahtjev Fondu solidarnosti FBiH da bi se odobrila ta terapija. U zavisnosti od terapije, oboljeli primaju terapiju i cijeli život”, istakla je Dijana Pleh, Udruženje oboljenlih od multiple skleroze Goražde, FENIKS.

 

 

Članice udruženja Renesansa bore se sa problemom liječenja jer se lijekovi koji se koriste za metastatski karcinom dojke za metastaze na kostima uvoze u nedovoljnim količinama, pa su žene na listama čekanja u periodima od 1 do 12 mjeseci. S obzirom na to da je u pitanju bolest koja je u velikoj progresiji, nepravovremeno uzimanje lijeka je jednako smrtnoj presudi”, izjavila je Enida Glušac iz Udruženja osoba oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih bolesti, Renesansa.

 

“Što se tiče problema sa listom čekanja, mi smo svakodnevno suočeni sa izazovom nabavke lijekova, Kadcyla, Avastin, koje smo primorani kupovati pacijentima, jer se zbog metastaza mora brzo dobiti kemoterapija”, navela je Nasija Džihanović iz Udruženja za pomoć oboljelim od karcinoma – Sutra je novi dan.

 

Zbog svega ovoga, organizacije civilnog društva traže da Vlada FBiH poštuje zakonom propisanu obavezu finansiranja Fonda solidarnosti FBiH te da poveća izdvajanja iz Budžeta FBiH za rad Fonda, čime bi pokazala odgovornost i senzibilitet za zdravlje građana FBiH.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *