Monopolski ugovori HE Dabar i nevesinjskog „Vodovoda“

Iako od osnivanja 2011 godine, hidroelektrana Dabar nije proizvela ni kilovat struje, to ovom preduzeću ne smeta da rasipa sredstva na javne nabavke upitne opravdanosti, tumačeći Zakon o javnim nabavkama proizvoljno od slučaja do slučaja. Tako već pet godina HE Dabar svake godine raspisuje tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za održavanje vodovodnog sistema „Udbina“ u opštini Nevesinje.

 

Ovaj posao se redovno svake godine dodjeljuje JP „Vodovod“ Nevesinje i to uvijek za gotovo istu cijenu od blizu 80 hiljada maraka.

 

Interesantno je to što se za identičan predmet javne nabavke iz godine u godinu provodi različita procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača nekad je vršen putem konkurentskog zahtjeva, a drugi put otvorenim postupkom, na koji se naravno javio samo jedan ponuđač.

 

Zakon o javnim nabavkama BiH, međutim, jasno precizira koji postupak javne nabavke se treba primijeniti, što očito nadležne u HE Dabar puno ne interesuje. Javni interes je tek u drugom planu.

 

Procedura ili protekcija

 

Na osnovu dobijenog posla, javne nabavke radova, nevesinjski „Vodovod“ redovno korisnicima, stanovnicima Nevesinja i okolnih sela, isporučuje račune za vodu. Predstavnici lokalne vlasti u ovoj opštini vole se pohvaliti kako su riješili višegodišnji problem vodosnabdijevanja stanovništva pitkom vodom. Međutim, u ugovora između HE Dabar i „Vodovoda“, navodi se da je riječ o „tehničkoj vodi“, pa se postavlja pitanje za kakvu vodu građani plaćaju račune!?

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača vd. Direktora HE Dabar, Slaviša Stajić, potpisa je 29. aprila ove godine. Postupak javne nabavke usluge „održavanje vodovodnog sistema Udbina i gradilišnog cjevovoda“, pokrenut je 30. marta.

 

Vrijednost nabavke procijenjena je na 79.000 maraka.

 

Procedura javne nabavke usluga provedena je otvorenim postupkom, a do roka predviđenog za dostavljanje ponuda, prispjela je samo ponuda JP „Vodovod Nevesinje“. Nevesinjski vodovod je za ovaj posao dostavio ponudu vrijednu 78,982 konvertibilne marke. Dakle, samo osam maraka manje od procijenjene vrijednosti.

 

Kao kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača primijenjena je „najniža cijena ponude“. S obzirom da nije bilo konkurencije, izbor nije bio težak. Ugovor sa ponuđačem potpisan je 10. maja ove godine.

 

 

Međutim, tačno godinu ranije, takođe 10 maja, sa istim ponuđačem je zaključen gotovo identičan ugovor. Riječ je o identičnoj nabavci, a razlika je jedino u postupku javne nabavke.

 

Prošle godine je za isti predmet nabavke sa ponuđačem, JP „Vodovod“, zaključen ugovor o javnoj nabavci radova. U obavještenju o nabavci, koje je objavljeno 12. aprila 2021. godine, navodi se i identična procijenjena vrijednost nabavke od 79.000 maraka, naravno bez PDV-a. Izbor najpovoljnijeg ponuđača, izvršen je procedurom konkurentskog zahtjeva. Prihvaćena je ponuda „Vodovoda“ koja je bila samo dvije marke niža od procijenjene vrijednosti radova.

 

Identičan postupak je proveden i 2020. godine. Takođe je primjenjen postupak konkurentskog zahtjeva, a procijenjena vrijednost radova iznosila je isto 79.000 maraka.

 

Prema Zakonu u javnim nabavkama BiH, maksimalan iznos procijenjene vrijednosti nabavke za koju se izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši konkurentskim zahtjevom može iznositi 80.000 maraka. Tačno toliko iznosila je procijenjena vrijednost javne nabavke „Održavanje vodovodnog sistema Udbina i pratećeg gradilišnog cjevovoda“, koja je postupkom konkurentskog zahtjeva dodijeljena „Vodovodu“ Nevesinje 2019. godine.

 

Otvoreni postupak predstavlja transparentniji vid u proceduri javne nabavke od konkurentskog zahtjeva, međutim, konkurentski zahtjev podrazumijeva da se ponude pošalju na adrese najmanje tri potencijalna ponuđača, što otvoreni postupak ne zahtijeva“, napominje Damjan Ožegović iz Transparency International BiH (TI).

 

Očito je u slučaju javne nabavke o kojoj je ovdje riječ, sve urađeno da JP „Vodovod“ AD Nevesinje nema konkurenciju.

 

S obzirom da fizička lica, kao krajnji potrošači vode iz vodosistema Udbina, nikada nisu potpisali ugovor ni sa „Vodovodom“ ni sa HE Dabar, pitanje je na osnovu čega se vrši naplata potrošnje vode.

 

 

U odgovoru koji smo dobili od v.d. direktora HE Dabar, navodi se da se naplata vrši na osnovu javne nabavke, odnosno Ugovora sklopljenog između ova dva preduzeća.

 

„Vodovodna mreža sa izvorišta Udbina u opštini Nevesinje nije dodijeljena na upravljanje JP Vodovod a.d. Nevesinje, već je samo sa navedenim preduzećem zaključen Ugovor o održavanju vodovodnog sistema Udbina i gradilišnog cjevovoda“, navodi se u odgovoru.

 

 

Osnivači HE Dabar su Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) i matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske (ERS). Firma je osnovana kako bi upravljala hidroelektranom u sklopu projekta „Gornji Horizonti“, čija realizacija je u toku. Rok završetka radova koji je prvobitno bio najavljen do početka 2018. godine do sada je više puta pomjeran. Do sada su izgrađeni pristupni putevi, a u toku su radovi na cca 12 kilometara dugom tunel kojim bi voda iz Nevesinjskog polja trebala biti usmjerena na buduću hidroelektranu. Međutim, osim rokova, došlo je i do izmjene procijenjene vrijednosti radova. Od prvobitnih 320 miliona, cijena je do prošle godine narasla preko 600 miliona maraka. Kineska kompanija s kojom je još krajem prošle godine zaključen ugovor o izgradnji same hidroelektrane, još nije ušla u posao, iako je to krajem prošle godine pompezno najavljivano. U Vladi RS se mjesecima o ovom projektu ćuti.

 

U okviru projekta izgrađen je i vodovod sa izvorišta Udbina za potrebe gradilišta, ali i za snabdijevanje stanovništva „pijaćom vodom“.

 

IZVOR: Impuls/Miljan Kovač

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *