Od učenika traže novac za nabavku diploma i svjedočanstava, a novac obezbjeđuje Vlada RS

Ministarstvo prosvjete i kulture RS u junu ove godine obavijestilo je sve srednje škole u Republici Srpskoj da u skladu sa svojim kalkulacijama utvrde visinu participacije  do iznosa 50,00 KM koje učenici plaćaju prilikom upisa u tekuću školsku godinu.

Donoseći navedenu preporuku pozvali su se na odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, gdje između ostalog stoji da “škola može na početku školske godine od učenika naplatiti participaciju, a prikupljenja sredstva će koristiti za osiguranje učenika, kupovinu svjedočanstava, diploma, svesaka i slično”. Međutim, ništa ne bi bilo sporno da u  članu 158 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ne stoji navedeno da sredstva za rad škole koju osniva Republika Srpska obezbjeđuju se iz budžeta Republike. Zakon jasno propisuje da se sredstvima iz budžeta obezbjeđuje, između ostalog,  nabavka svjedočanstava, diploma i prijava, dio sredstava za potrošni materijal i alat za praktičnu i kabinetsku nastavu. 

Stoga nije jasno na osnovu čega u preporuci ministarstva piše da učenici trebaju plaćati participaciju u visini do 50,00 KM koja bi se utrošila za nabavku diploma i svjedočanstava, kada se ova stavka realizuje sredstvima iz budžeta Republike Srpske? Osim toga, školovanje redovnih učenika u srednjim školama je besplatno! Ostaje da se ova participacija može naplatiti samo za osiguranje učenika koje iznosi oko 3,00 KM po učeniku. 

Ova preporuka ministarstva navela je jednog od roditelja iz Banjaluke da od Ministarstva prosvjete i kulture RS traži odgovor na pitanje: na osnovu čega je utvrđen iznos participacije u visini do 50,00 KM po učeniku, imajući u vidu da se diplome, svjedočanstva i prijave plaćaju iz budžeta, s obzirom da sveske i školski pribor učenici sami sebi kupuju, da je školovanje besplatno a osiguranje učenika košta oko 3,00 KM po učeniku? Za koje se tačno stavke troši ovaj novac, na koji račun se uplaćuje navedeni iznos, kako škola povlači sredstva, ko određuje stavke koje se plaćaju, kao i šta se radi sa preostalim novcem nakon plaćanja osiguranja učenika i eventualno drugih troškova?

S obzirom da navedena preporuka ministarstva nije u saglasnosti sa zakonom ko će biti odgovoran za naknadu štete učenicima?
Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *