Pod vodstvom Svetislava Bulatovića: Kako su nestale balkanske rezerve električne energije

Kompanije u vlasništvu srbijanskog trgovca električnom energijom Svetislava Bulatovića protekle godine akumulirale su dug prema regionalnim operaterima sistema u iznosu od preko 25 miliona KM bez mogućnosti naplate duga. Za razliku od Hrvatske i Srbije, ovaj podatak, kao i činjenica da je protiv nekadašnjeg direktora Bulatovićeve firme „LE Trading BH“ pokrenuta krivična prijava za prevaru u poslovanju, nisu bila prepreka bh. regulatorima za izdavanje nove licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom.

 

Kompanije „Energia Gas and Power“ Beograd, „Energia Gas and Power“ Zagreb te „LE Trading BH“ Banja Luka u direktnom ili indirektnom vlasništvu Svetislava Bulatovića, decenijama ključne figure trgovine električnom energijom na Balkanu, prošle godine akumulirale su milionske dugove prema operaterima prijenosnih sistema u regionu EMS-u u Srbiji, HOPS-u u Hrvatskoj i NOS-u BIH.

 

„Modus operandi“ poslovanja ovih privatnih kompanija na balkanskom tržištu električne energije najočitiji je na poslovnoj suradnji kompanije „LE Trading BH“ Banja Luka s Nezavisnim operatorom sistema BIH „NOSBIH“. Ova poslovna suradnja u konačnici je rezultirala krivičnom prijavom protiv direktora Jovana Devića i vlasnika Svetislava Bulatovića od strane nekadašnje uprave bh. operatera.

 

NOSBIH čiji je rad nadziran od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju, DERK-a ključni je mehanizam za upravljanjem balansnim tržištem električnom energijom.

 

Dakle, svaka kompanija koja ima namjeru da se bavi proizvodnjom, snabdijevanjem ili trgovinom električnom energijom na veleprodajnom tržištu dužna je da preuzme balansnu odgovornost ili izabere balansnu grupu koja će biti finansijski odgovorna za poslovanja te kompanije na tržištu. Ta balansno odgovorna strana potpisuje ugovor sa NOSBIH koji za cilj ima regulisanje naplate troškova „debalansa“ na mreži koji nastaje kada snabdjevači isporučuju električnu energiju svojim potrošačima.

 

 

Drugim riječima, ukoliko će fabrici koju strujom napaja LE Trading 4.4. 2021. biti isporučeno 10 MW električne energije, LE Trading BH je dužan da NOSBIH dan ranije dostavi raspored o aranžmanu kako bi bio uključen u dnevni raspored. Ukoliko kupac potroši manje ili više od 10 MW za to će biti odgovaran LE Trading BH.  U praksi se događa da se potroši više ili proizvede manje električne energije od iznosa koji je prijavljen dan ranije u dnevnom rasporedu. U tom slučaju, kako bi se očuvala energetska infrastruktura i balans sistema, manjak električne energije NOS BIH nadoknađuje iz rezervi koje se čuvaju isključivo za ovu namjeru.

 

S predumišljajem: Hronologija milionske pljačke

 

Iz tog razloga NOSBIH, balansno odgovorne strane šalju dnevne rasporede u kojem je precizirana i usklađena dnevna proizvodnja, potrošnja kao i isporuka električne energije, a na kraju kalendarskog mjeseca NOSBIH vrši obračun i fakturiše troškove koji su nastali povlačenjem i korištenjem rezervi.

 

Prema navodima iz krivične prijave, Bulatovićeva kompanija LE Trading BH u Bosni i Hercegovini bila je registrovana kao licencirani snabdjevač električnom energijom te kao balansno odgovorna strana. U toku 2021. godine ova kompanija imala je potpisane ugovore sa fiksnom cijenom električne energije za isporuku kompanijama BSI Jajce i Aluminij Industries Mostar koje su od LE Trading-a BH na dnevnoj osnovi kupovali 30 MW električne energije.

 

Sredinom 2021. godine nakon skoka cijena na svjetskom tržištu LE Trading BH nije imao interes da isporučuje električnu energiju po fiksnim cijenama koje su bile drastično niže nego tržišne. U takvoj atmosferi LE Trading BH je od jula 2021. godine obezbjeđivao manje količine energije od potreba svojih kupaca, a nedostatak za isporuke nadoknađivan je iz rezervi NOSBIH.

 

U tom trenutku LE Trading BH počeo je NOSBIH dostavljati lažne dnevne rasporede sa netačnim podacima o kupljenoj i prodanoj energiji. Obzirom na činjenicu da je sistem kontrole koncipiran obračunom na mjesečnoj bazi utvrđeno je da je u julu 2021. godine na taj način LE Trading BH napravio debalans u iznosu od 3,4 miliona KM. Dodatnim provjerama utvrđeno je da je ova praksa nastavljena i u avgustu 2021. godine.

 

Princip je isti sve su ostalo nijanse

 

U septembru 2021. godine NOSBIH i LE Trading potpisuju reprogram duga koji u konačnici nije naplaćen. Nakon uplate 285 hiljada KM i aktiviranja bankovne garancije od 221 hiljadu KM, blokiranja računa te oduzimanja licence, kompanija LE Trading ide u stečaj, a obzirom da nema pokretne ili nepokretne imovine, NOSBIH ne pokreće izvršni postupak.

 

Iz Elektromreža Srbije nisu željeli precizirati iznos duga kompanije „Energia Gas and Power“ Beograd. Ističu da je ovoj kompaniji zbog nemogućnosti da izmiri dug u Republici Srbiji uskraćena mogućnost daljeg trgovanja.

 

Pored toga što je preduzeo sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, EMS AD je pred sudskim organima pokrenuo odgovarajuće postupke u cilju naplate potraživanja, i ti postupci su u toku.“

 

Prema informacijama iz HOPS-a, Hrvatskog operatera prijenosnog sustava sestrinska kompanija „Energia Gas and Power“ registrovana u Zagrebu, akumulirala je dug u iznosu od 40 miliona kuna ili 10 miliona KM.

 

 

Potraživanja prema kompaniji Energia Gas and Power Zagreb imaju i „HEP“ u iznosu od 8,9 miliona kuna, Hrvatski Operator tržišta energije u iznosu od 2,6 miliona kuna kao i Ministarstvo financija R. Hrvatske.

 

Stečajna masa kompanije „Energia Gas and Power“ u Hrvatskoj neće biti dovoljna za naplatu potraživanja svih vjerovnika.

 

Danas, sve tri Bulatovićeve kompanije registrovane u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini a koje su učestvovala na tržištima, su u stečajnom procesu bez mogućnosti da operateri prijenosnih sistema naplate svoja potraživanja kako iz stečajne mase tako i od bankovnih garancija. U konačnici ovi milionski dugovi, prema zvaničnim izvještajima, opteretili su poslovanja sva tri državna operatera.

 

Sveto trojstvo balkanske energetike: Bulatović, Hamović, Lazarević

 

Nedugo nakon likvidacije firmi koje su akumulirale dugove prema nacionalnim operaterima prijenosnih sistema, kadrovi matične Bulatovićeve kompanije „LE Trading AS“ registrovane u Slovačkoj na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine pozicioniraju se na odgovorne pozicije ekspozitura kompanije pod nazivom  „Renewable energy solutions“, također registrovane u Slovačkoj.

 

Prema podacima slovačkog registra privrednih subjekata kompanija Renewable energy solutions s.r.o. do decembra 2021. godine poslovala je pod nazivom Elmako-Energy s.r.o..

 

Zvanično, kompanija Renewable energy solutions s.r.o. je u 100 postotnom vlasništvu Ivana Jevtića dok se na poziciji direktora nalazi Tamara Barta Šmitran.

 

Upravo su Tamara Barta Šmitran kao i Vedran Šmitran bili direktori kompanija Energia Gas and Power Zagreb. Danas Vedran Šmitran obnaša poziciju direktora kompanije Renewable Energy Solutions Zagreb.

 

Pored ovih pozicija sredinom 2010. Tamara Barta Šmitran bila je i ključna osoba za funkcionisanje kompanije „Rundap Zagreb“ tada u vlasništvu Vojina Lazarevića za čije se poslovanje u energetskom sektoru veže niz afera.

 

U ovom kontekstu važno je napomenuti da je preuzimanjem Elmako Energy s.r.o., slovačka kompanija Renewable energy solutions postala vlasnik kompanije Elmako-energy Beograd koja posluje u Republici Srbiji i već posjeduje licencu za trgovinu električnom energijom.

 

U Bosni i Hercegovini vlasnici kompanije Renewable energy Solution Banja Luka upisani u sudski registar su slovačka matična kompanija i Jovan Dević nekadašnji direktor LE Trading-a BH  protiv kojeg zvanično istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci.

 

 

Podaci o dugu LE Trading- a BH kao i istraga protiv jednog od vlasnika ove kompanije nisu bili prepreka regulatornim tijelima u Bosni i Hercegovini da kompaniji Renewable energy solutions BH izdaju licencu za unutrašnju i međunarodnu trgovinu električnom energijom. Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske dozvolu ovoj kompaniji izdala je u junu ove godine dok je DERK- državni regulator nedugo zatim započeo proces izdavanja privremene licence za međunarodnu trgovinu.

 

Na upit portala Tačno.net, DERK je odgovorio da oni u postupku izdavanja licence samo provjeravaju ispunjenost kriterija i uvjeta finansijske, tehničke i organizacijske naravi pravnog subjekta kojem će biti dodijeljena licenca za međunarodnu trgovinu električnom energijom.

 

Ima li kandidata za direktorsku poziciju

 

Ironično, upravo NOSBIH nakon što je tužio Jovana Devića pod vodstvom SNSD-ovog direktora Nemanje Pandurevića u julu ove godine s kompanijom Renewable energy solutions potpisuje ugovor o Balansnoj odgovornosti.

 

S tim da garanciju za novi ugovor na iznos od 2,1 miliona KM izdaje Adriatic banka Podgorica čiji su vlasnici, prema pisanju crnogorskih medija, nakon preuzimanja Željezare Nikšić finansijskim institucijama Crne Gore ostali dužni 2,7 miliona eura po osnovu poreza.

 

 

U razgovoru za portal Tačno.net  Jovan Dević ističe da nije upoznat s detaljima iz krivične prijave te iz tog razloga ne može komentirati navode. Kako naglašava njegova uloga u poslovanju LE Trading-a BH bila je veoma ograničena.

 

„Moja upravljačka uloga, kao odgovorne osobe LE Tradinga BH, bila je veoma ograničena i celokupno ugovaranje, nabavke i prodaje električne energije i kompletno upravljanje svim kompanijama Grupe vršilo se od strane najvišeg menadžmenta. U tom kontekstu je pomenuta  Marina Vulić, kao COO grupacije kompanija LE Tradinga. Međutim, poremećaji koji su nastupili na tržištu bili su takvi da ni ona ni bilo ko drugi na njenom mjestu suštinski nije mogao ništa da uradi, o čemu svjedoče na desetine evropskih energetskih kompanija koje u ovoj i prošloj godini nisu uspjele da se odupru dosad neviđenim potresima na tržištu energije.“

 

Govoreći o razlozima stečaja Dević naglašava da je odluka za ovaj potez donesena u Bratislavi u novembru 2021. godine iz razloga gubitaka i razlike u nabavnim i ugovorenim cijenama. Kako tvrdi, uslijed akumuliranih gubitaka, nelikvidnosti kao i nemogućnosti da banke isprate finansijsku situaciju menadžment je donio odluku da se sve kompanije likvidiraju.

 

 

Nepotvrđene informacije da se iza kompanije nalazi Vojin Lazarević osnivač EFT-a i nekadašnji vlasnik kompanije Rudnap, Dević nije mogao potvrditi ali ni demantirati. Ističe da Svetislav Bulatović nije u vlasničkim strukturama ali kako naglašava uključen je u rad kompanije Renewable energy solution kao konsultant.

 

„Vlasnici kompanije su angažovali gosp. Svetislava Bulatovića, doktora tehničkih nauka, kao eksternog konsultanta. Opšte je poznato da je gosp. Bulatović u celom regionu jedan od najvećih stručnjaka u oblasti energetskog sektora, s ogromnim znanjem i višedecenijskim iskustvom. Jedan je od pionira liberalizacije energetskog tržišta u regionu Balkana i rukovodio je mnogim velikim i strateškim projektima. Gdin. Bulatović je bio na rukovodećim mestima u velikim državnim kompanijama, kao i suvlasnik kompanije EFT, te mislim da nije potrebno nikakvo dodatno objašnjenje zašto je on i angažovan.“

 

Upravo su osnivači EFT-a Vojin Lazarević, Vuk Hamović, Svetislav Bulatović u protekle dvije decenije bili pod istagama nadležnih Tužilaštava u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji kao i Kancelarije za ozbiljne prevare Velike Britanije „SFO“. Nijedna od istraga nije dovela do podizanja optužnice.

 

Krivična prijava protiv Svetislava Bulatovića kao i Jovana Devića koja je Tužilaštvu BIH dostavila prethodna uprava NOS-a BIH proslijeđena je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka.

 

Kako su nas informisali iz ove institucije predmet je kod postupajućeg tužioca koji je duži vremenski period odsutan iz zdravstvenih razloga.

 

Do objave ovog teksta gospodin Bulatović nije odgovorio na upit portala Tačno.net za intervju.

 

U drugom dijelu teksta donosimo priču o formiranju  bh. modela „Virtualnih elektrana“ kao i posljedicama političkog uticaja na rad NOS-a BIH.

 

IZVOR: Tačno.net/Predrag Blagovčanin

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *