PREDSJEDNIK RS: Za putovanja i reprezentaciju 180 hiljada KM

Kada je krajem prošle godine drastično povećan budžet Predsjednika RS-a, najznačajniji dio odnosio se na povećanje rashoda po osnovu korištenja roba i usluga. Sa 7,2 miliona KM ova stavka povećana je na 52,6 miliona KM.

 

Piše: Branka Mrkić/Pratimo tendere

 

-Uvećanje ove grupe rashoda je u najvećoj mjeri rezultat planiranja sredstava za realizaciju projekta podrške humanitarnim i društveno korisnim akcijama i pokroviteljstva i projekta podrške za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za djecu i omladinu, te uvećanja rashoda za stručne usluge – navedeno je tada.

Ali već tada je bilo jasno da će novca biti i za ugodna putovanja, luksuzne automobile, reprezentaciju i proslave.

U to svakako spada i hotelski smještaj u zemlji i inostranstvu. Iako prvobitno nisu planirane u planu javnih nabavki, njegovim izmjenama, uvrštene su i dvije nabavke za koje je javni poziv raspisan u martu ove godine.

Jedan od 85 hiljada KM, i drugi vrijedan 95 hiljada KM, ukupno 180 hiljada KM za nabavke hotelskih usluga zaposlenih u zemlji i inostranstvu, usluge restorana, i trgovine na malo, te usluge reprezentacije u zemlji i inostranstvu tokom 2023. godine.

Pravo da se prijave na ovaj javni poziv imali su svi privredni subjekti u zemlji ili inostranstvu registrovani za pružanje ugostiteljskih usluga. Mogu dostaviti svoje ponude u vidu cjenovnika u kojima su iskazane jedinične cijene jela i pića koji se nalaze u ponudi. Ponudom će se čak smatrati i predmetne usluge koje se nalaze na zvaničnim internet stranicama ugostiteljskih objekata.

Ugovorni organ, odnosno služba Predsjednika RS-a, ima pravo da ponudi prihvati ili odbije, u skladu sa „trenutnim potrebama za ovom vrstom usluga“, navodi se u pozivu:

-Predmetne usluge će se nabavljati od više ponuđača. Ugovor sa ponuđačem se neće zaključiti nakon prihvatanja ponude, a dostavljeni račun će se smatrati zaključenim ugovorom u svakoj konkretnoj situaciji.

Iako je jasno da će potrebe za ovim uslugama zavisiti od datog trenutka, ipak ovakvo odsustvo bilo kakvog planiranja ili potpisivanja ugovora sa dobavljačem ostavlja širok prostor za zloupotrebe na način da će se bez posebnog napora moći preferirati pojedini ugostiteljski objekti/hoteli, bez obzira na cijenu ili uslove koje nude. Sve je, čini se, lična preferencija gostiju i predsjednika.

Kada je riječ o zahtjevima za smještaj u hotelima, u pozivu se precizira da objekat mora biti kategorisan sa najmanje tri zvjezdice, posjedovati jednokrevetne i dvokrevetne sobe, rashladne i grijne uređaje, a zbog „nemogućnosti da se unaprijed predvide odredišta službenih putovanja kao i terenskih aktivnosti, ovaj poziv se odnosi na sva mjesta u BiH i inostranstvu u 2023. godini“.

Pritom će se ponudom smatrati čak i letak i brošura, predračun, faksom ili e-mailom dostavljena ponuda, kao i svaki drugi vid informacija:

-Uključujući i javno dostupne informacije iz kojih se može vidjeti naziv ponuđača, predmet nabavke koju nudi i cijena usluge. 

To znači da će se ovi objekti moći birati i bez dostavljene ponude, na osnovu njihovih, primjera radi, oglasa na društvenim mrežama ili web stranica.

Pritom je u javnom pozivu kao bitno definisano blizina smještaja mjestu obavljanja aktivnosti, vrsta javnog prevoza i prilagođenost komunikacije, sadržaj smještajnih kapaciteta…

Ova suma samo je mali dio novca koji se iz budžeta izdvaja za različite vrste usluga, poklona, automobila…. Žurnal je pisao o nabavci skupocjenih automobila, sa detaljnih zahtjevima za luksuz, a Pratimo tendere o nabavci odlikovanja.

U planu javnih nabavki planirano je 200 hiljada KM za nabavku odlikovanja, 20 hiljada za nabavku cvijeća, kuhinja u restoranu Palate progutat će 115 hiljada, servisiranje i održavanje vozila 150, njihovo pranje i osiguranje po 40 hiljada, dok za proslavu Dana Republike Srpske ide 650 hiljada KM.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *