22/02/2024

PRIJAVE ZA INTERNACIONALNI UNIVERZITET GORAŽDE: Na 14 studijskih programa radi nekoliko nastavnika, asistenata nema…

Osim spornih diploma stomatologije nedavno je nadležnim institucijama dostavljeno nekoliko prijava zbog drugih nepravilnosti vezanih za rad Internacionalnog univerziteta u Goraždu. U njima se navodi da ovaj univerzitet nema potrebne uslove za rad te da se nastavni proces gotovo ni ne odvija. Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta potvrdili su da prijave proslijedili nadležnim organima.

 

Izvor: Zurnal/Z.Đelilović/A.Omerović

 

Nakon spornih diploma doktora stomatologije nadležnim institucijama prijavljene su i druge nepravilnosti vezane za rad Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Ranije smo pisali o dvije diplome za doktora stomatologije iako ovaj Univerzitet zvanično nema niti jednog diplomiranog doktora stomatologije, niti su prethodnih godina imali upisanih studenata ovog odsjeka.

 

Na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta je tek prije dvije godine objavljen poziv za upis studenata na odsjek Stomatologije. Izvori Žurnala navode da Univerzitet, osim što nisu imali upisanih studenata Stomatologije, nemaju niti potrebne profesore za taj smjer.

 

Sa Univerziteta su reagovali na Žurnalov tekst tvrdeći da oni nikada nikome nisu izdali diplomu, niti bilo koji drugi akt, spis ili slično, a da to nije u skladu sa zakonom. Bez obzira što je Žurnal prilikom posjete Univerzitetu rektoru Šefketu Krciću i generalnoj menadžerici Edini Brutus pokazao diplome stomatologije, oni nisu željeli komentarisati njihovu validnost, niti negirati da li tako izgledaju diploma ovog univerziteta. Naglasimo, na spornim diplomama nalazi se vodeni žig ovog Univerziteta, a potpisuju ih dekan prof.dr. Sejad Mačkić i v.d. rektor Šefket Krcić.

 

Osim upitnih diploma stomatologije, nedavno je i nadležnim institucijama dostavljeno nekoliko prijava zbog drugih nepravilnosti vezanih za rad Univerziteta.

 

Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta potvrdili su nam da su zaprimili prijave u vezi ovog Univerziteta.

 

„U okviru svojih ovlaštenja i zakonskih nadležnosti naša Agencija je predmetne informacije uputila na dalje postupanje za to nadležnim organima“, odgovorili su za Žurnal iz ove institucije.

 

Prema informacijama Žurnala, prijave su upućene i Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, a na Univerzitetu je izvršen i inspekcijski nadzor. Međutim, iz Ministarstva obrazovanja nisu odgovorili na upite Žurnala vezano za ove prijave i inspekcijski nadzor.

 

Foto: Spin info

 

U jednoj od prijava, u koje je Žurnal imao uvid, navodi se da, između ostalog, Univerzitet od dobijanja rješenja o akreditaciji nema napredak niti u jednom segmentu već se urušava i ono malo digniteta što je vraćeno u postupku institucionalne akreditacije.

 

Univerzitet koji ima 14 licenciranih studijskih programa u stalnom radnom odnosu ima, tek, nekoliko nastavnika, dok asistenata gotovo i nema. Upravni odbor Univerziteta ne zasijeda niti donosi odluke, jer suštinski ne postoji. Senat Univerziteta nema dovoljan broj studenata zastupljenih sa svakog ciklusa studija. Nastavno-naučna vijeća uopšte nisu formirana niti zasijedaju. Odbor za osiguranje kvalitete nije imenovan i ne radi kako bi se obezbijedila reakreditacija Univerziteta”, stoji u prijavi.

 

Dalje je u prijavi navedeno da se na Univerzitetu provode sumnjivi izbori u zvanja na prijateljskoj osnovi i principu poslušnosti, da u ovom momentu imaju oko 5.000 bibliotečkih jedinica, a da zakon nalaže najmanje 20.000 jedinica evidentiranih u biblioteci.

 

Broj administrativnog osoblja je bitno smanjen u odnosu na prethodni period čime se dodatno ugrožava kvalitet u radu. Na Univerzitetu se ne provode jasne procedure prijema zaposlenih na temelju konkursa. Nastavni proces se gotovo i ne odvija” navedeno je između ostalog u prijavama.

 

USLOVNA AKREDITACIJA

 

Neke od navedenih problema u prijavi Univerzitet je imao i prilikom zahtjeva za akreditiranje. Uprkos tome, početkom septembra 2021. godine Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijelo je rješenje o uslovnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Internacionalni univerzitet u Goraždu. Uslovna akreditacija izdata je na period od dvije godine i ističe u septembru ove godine.

 

Komisija stručnjaka imenovana od strane državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete tada je ocjenjivala ispunjenost deset kriterija za akreditaciju. Komisija je utvrdila da je Univerzitet djelimično ispunio kriterije politike osiguranja kvaliteta, zapošljavanja nastavnog osoblja i informisanje javnosti. Bez obzira na ove činjenice Agencija je dala preporuku Ministarstvu obrazovanja BPK da izda rješenje o uslovnoj akreditaciji Internacionalnom univerzitetu u Goraždu.

 

„Direktor Agencije daje preporuku nadležnoj obrazovnoj vlasti da visokoškolskoj ustanovi Internacionalni univerzitet u Goraždu izda rješenje o uslovnoj akreditaciji (odnosno pismo očekivanja) kojim se nalaže visokoškolskoj ustanovi da u periodu od jedne do najduže dvije godine implementira preporuke iz Izvještaja o eksternoj evaluaciji za one kriterije koje je Komisija stručnjaka ocijenila kao djelimično ispunjene“, navedeno je tada u preporuci Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

 

Sporne diplome doktora stomatologije nisu prva afera koja se veže za ovaj Univerzitet. Podsjetimo, Žurnal je ranije pisao i o uputama s ovog Univerziteta za buduće studente iz Bangladeša i Indije koji žele studirati u Goraždu.

 

Te 2017. godine 14 državljana Bangladeša, starosti između 40 i 50 godina, dobili su vize po osnovu namjere studiranja u BiH. Svi su tada naveli da žele studirati na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu!? Bez obzira na vize zabranjen im je ulazak u BiH.

 

Bivši direktor Službe za strance BiH Slobodan Ujić još 2017. godine govorio je da su uočili zloupotrebe i da se vrši nadzor nad ovakvim fakultetima, te da ako se nastave zloupotrebe sigurno će ih sa tužilaštvima i bezbjedonosnim agencijama spriječiti.

 

U ovih šest godina ništa se nije promijenilo. Ranije smo pisali i o kantonalnim političarima koji su dobijali pomoć za studiranje na ovom Univerzitetu, a od kojih su neki naknadno postali i asistenti na tom istom fakultetu.

 

Naši izvori otkrivaju i da su uposlenici određenih ministarstava u Goraždu u međuvremenu, također, dobili diplome ovog Univerziteta.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *