REVIZIJA Bolnica Foča: Tenderi ispod ruke, partijsko zapošljavanje i kršenje brojnih zakona

Mnoge su nepravilnosti otkrili revizori. Bolnicu je sadašnji direktor “naslijedio” od brata, a bio je i kandidat SNSD na prošlim izborima.

 

Piše: Slađan TOMIĆ/Interview

 

Negativno mišljenje i za finansijske izvještaje i za uslađenost dodijelilia je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nakon provjere JZU Univerzitetska bolnica Foča za 2021. godinu.

A revizori su otkrili svašta: višak radnika, kršenje brojnih zakona, da popis imovine i obaveza nisu vođeni u skladu sa pravilnikom…

 

Ni istinito, ni objektivno

 

Revizori na 36 stranica Izvještaja objašnjavaju šta je u fočanskoj bolnici rađeno pogrešno, čija je odgovornost te kako otkloniti nepravilnosti.

 

 

– Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja navedenih u pasusu Osnov za negativno mišljenje, finansijski izvještaji JZU, ne prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2021. godine, finansijsku uspješnost, tokove gotovine i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja – navodi se u Izvještaju.

 

Bratska fotelja direktora Marića

 

Direktor bolnice Radmil Marić nije se javljao na pozive redakcije Interview.ba.

 

No, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga kaže da su Marić i njegov brat, koji je prije njega decenijama bio na direktorskoj poziciji, pretvorili bolnicu u privatno vlasništvo.

 

Marić je tokom 2021. zapošljavao i šakom i kapom. Iako prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na 208 radnih mjesta treba da radi 399 izvršilaca krajem 2021. broj uposlenih je bio puno veći. Čak 426 na neodređeno i 40 izvršilaca na određeno vrijeme, od čega 18 na period dok su već zaposlenici radnici na bolovanju.

 

– Radni odnos na neodređeno vrijeme zasnovan je sa 49 izvršilaca više od broja predviđenog Pravilnikom. Od toga je 10 izvršilaca je na radnim mjestima koja nisu sistematizovana, a 39 izvršilaca je više od broja predviđenog sistematizacijom na tim radnim mjestima. To nije u skladu sa članom 26. Zakona o radu – navodi se u revizorskom izvještaju.

 

Stranačko zapošljavanje

 

Za Bodirogu je višak zaposlenih posljedica stranačkog zapošljavanja.

 

 

– Gomilaju se radnici radi sigurnog glasa. Ti radnici su uglavnom uslovljeni da glasaju za vladajuću garniture, da idu na predizborne skupove. Da bi na neki način dobili zaposlenje ti zaposleni obično moraju da kažu koliko su glasova donijeli vladajućoj garnituri.To se godinama radi u Univerzitetskoj bolnici Foča. Nije ništa tu krivo medicinsko osoblje nego direktori Bolnice Foča prvo Veljko Marić, pa njegov brat Miko (Radmil) Marić, koji je bio kandidat za Parlament BiH – kaže Bodiroga.

 

Javne nabavke ispod ruke

 

Nije samo zapošljavanje sporno i u suprotnosti sa zakonom. Posebna su priča nabavke za potrebe bolnice. Trebalo bi da budu javne, ali su često ostale samo nabavke. Za prijatelje ili koga već. I kad se provodio postupak javnih nabavki, često se to radilo traljavo i suprotno zakonu.

 

 

Revizijskim ispitivanjem obuhvaćeno je 9 postupaka (jedan otvoreni, četiri konkurentska zahtjeva, tri pregovaračka postupka bez objave obavještenja i jedan direktni sporazum). Ukupna vrijednost je 3.527.807 KM bez PDV-a, što čini 80% realizovanih nabavki.

 

Konstatovano je da je pregovarački postupak bez objave obavještenja je proveden za nabavku dodatnih radova po osnovu Modernizacije Bolnice. Odnosno rekonstrukcije i dogradnja centralnog objekta „B“ i nabavku opreme. Vrijednost tog projekta bio je 2.799.359 KM sa dobavljačem sa kojim je prvobitno zaključen osnovni ugovor.

 

– Navedena nabavka je pokrenuta na osnovu Zaključka Vlade RS od 11.11.2021. godine, gdje je izvor finansiranja obezbijeđen iz Budžeta Republike Srpske. Tenderska dokumentacija u vezi navedene nabavke nije pripremljena prema propisanom modelu tenderske dokumentacije. Obrazac za cijenu ponude ne sadrži stavke opisa radova, jedinicu mjere po kojoj se radovi obračunavaju (komadi ili jedinica mase), količinu radova, cijenu po jedinici mjere, ukupnu cijenu po stavci. Navedena je samo ukupna vrijednost za srodnu grupu radova – uočili su revizori.

 

Oni su naglasili da to nije sukladno članu 53. stav (3) tačka d. Zakona o javnim nabavkama i članu 5. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

 

Još nepravilnosti

 

Neke poslove direktor bolnice zaključivao je i bez provođenja procedura javnih nabavki.

 

– Nabavke sredstava za higijenu, goriva, usluga zbrinjavanja medicinskog otpada, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala, servisiranja medicinske opreme, potrošnog materijala za dijalizu, namještaja, gasa, opreme za video nadzor, lijekova i medicinskog materijala, alata i inventara, održavanje vozila i kompjuterske opreme u ukupnom iznosu od 777.886 KM izvršene su bez provođenja procedura javnih nabavki, što nije u skladu sa članom 6. i 18. Zakona o javnim nabavkama – ističe se u izvještaju.

 

Zapošljavanje, nabavka, nisu jedine nepravilnosti u bolnici.

 

Naime, popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine nije organizovan i izvršen shodno odredbama Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.

 

– Jer imovina nije označena inventurnim brojevima, stvarno stanje nije utvrđeno na osnovu izvoda i konfirmacija salda potraživanja, obaveza i novčanih sredstava, a zemljište je popisano na osnovu knjigovodstvenih evidencija. Takođe, izvještaj o popisu ne sadrži uporedni pregled stvarnog i knjigovodstvenog stanja popisane imovine i obaveza – uočavaju revizori.

 

Naknada za dežurstvo

 

Direktor je griješio i prilikom obračuna plata na osnovu obavljenog dežurstva.

 

– Plate rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih na specijalizaiicji (koji imaju naknade plata na osnovu obavljenog dežurstva i pripravnosti i uvećanje osnovne plate po posebnim ili otežavajućim okolnostima rada) su obračunavali po većim ili nižim iznosom od iznosa propisanim Zakonom o platama – kaže Bodiroga za Interview.ba.

 

Iz Izvještaja je jasno da se naknada za dežurstvo tokom cijele godine obračunavala primjenom stopa na visinu osnovne plate specijaliste, umjesto na osnovnu platu zaposlenog, čime je doktorima supspecijalistima manje obračunata, a doktorima medicine više obračunata plata.

 

 

Zašto je u jednoj godini napravljeno toliko grešaka, zašto se plate ne obračunavaju prema zakonu, zašto ne provode procedure javnih nabavki ili griješe od direktora nismo saznali. Bodirogu pitamo da li se radi o neznanju ili nečem drugom.

 

– Mislim da ima stručnih osoba koje znaju kako ide Zakon o javnim nabavkama. Znači, morate provesti procedure javnih nabavki, prosto držite se Zakona o javnim nabavkama, to je vrlo jednostavno uraditi ko hoće da uradi, ali ja izražavam sumnju zašto su te javne nabavke koje su u ukupnom iznosu oko 780.000KM izvršene bez procedure javnih nabakvi. I stvarno izražavam tu sumnju da je tu na neki način prekršen zakon i da to treba da snosi odgovornost ko je to uradio jer ja mislim da je to u pitanju više namjera, a ne neznanje – kaže Bodiroga.

 

Kako to ide?

 

Upitan da objasni koja namjera odgovara:

 

– Znate kako ide. Pošto imamo iskustva i prije sa ovim, mislim da je to davna relacija direktora Univerzitetske bolnice Foča i tih ljudi kojima on daje da sprovedu ispod ruke te javne nabavke jer mislim da je očigledno prekršen zakon. Mislim ne mogu da tvrdim, ali držite se zakona i ne možete pogriješiti.

 

Za kraj našeg razgovora Bodiroga kaže da godinama upozorava i na problem poreskog duga koji se godinama gomila.

 

– Poreski dug Univerzitetske bolnice Foča na kraju 2021. bio je 28 miliona KM. UNBF ima kvalitetan stručan kadar, ali se pretvorila u privatnu ustanovu kojom rukove braća Marić, a jedan od njih je i predsjednik OO SNSD-a u Foči. Pa je to postala privatna bolnica njih dvojice, braće familije Marić. Od ’92, ’93 do 2016, 2017. dok je Veljko Marić bio direktor gomilao se dug. 2012. dug je bio 7, a na kraju 2021. dug je 28 miliona KM – zaključuje Bodiroga.

 

Krivične prijave protiv direktora

 

Sada kada je jasno da su kršeni brojni zakoni, pitanje je da li će se neodgovoran rad u službi kazniti ili će se milioni građana trošiti mimo zakona i pravilnika. Revizori su uradili sjajan posao, a sada su na redu druge institucije. Pravosudne.

 

– Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provodi finansijske revizije u skladu sa odredbama Zakona o reviziji javnog sektoru RS i ISSAI standardima revizije koje donosi INTOSAI, radi iskazivanja revizorskog mišljenja i nema mandat da ocjenjuje da li neka nepravilnost utvrđena revizijom ima ili nema obilježja krivičnog djela. To je mandat drugih institucija za provođenje zakona u Republici Srpskoj – odgovorili sui z Glavne službe za reviziju na upit novinara Interview.ba.

 

No krivične prijave već najavljuje poslanik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović.

 

Kaže, istrage bi trebalo da po službenoj dužnosti rade nadležna tužilaštva.

 

Iz dosadašnje prakse koja pokazuje da su saradnici predsjednika RS Milorada Dodika pod zaštitom pravosudnih institucija, za očekivati je da se rastrošno i neodgovorno upravljanje javnim ustanovama ne kazni.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *