SIPA istražuje nezakonitosti i krčmljenje novca u Taekwondo savezu BiH!

Šta govore odluke o retroaktivnoj isplati novca od dobiti, kotizacija, ko zloupotrebljava pečate i šta stoji u dokumentu direktora SIPA-e? Vodeći ljudi Saveza se međusobno optužuju za kriminal.

 

Piše: Amil Dučić/Fokus.ba

 

Fokus.ba došao je u posjed obimne dokumentacije, zatim prepiske, te izjava odgovornih osoba koje govore o nizu malverzacija u Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine usmjerenih ka krčmljenju novca od prihoda ovog saveza. Nadalje, razgovarali smo s vodećim ljudima Saveza koji se međusobno optužuju za kriminal. No, krenimo redom.

 

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kako saznajemo, otvorila je istragu u ovom slučaju, a o tome svjedoči i akt direktora SIPA-e Darka Ćuluma koji je u posjedu našeg portala.

 

Pečat i memorandum

 

Naime, Ćulum u aktu odaslanom krajem februara ove godine Ministarstvu pravde BiH, tačnije Upravnom inspektoratu, ističe da je član Predsjedništva i Upravnog odbora Taekwondo saveza BiH Branislav Njegovan istražiocima prijavio navodne nezakonitosti koje se u Savezu odvijaju posredstvom generalnog sekretara i Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo „koji svjesno i namjerno u suprotnosti sa Statutom još od 2013. godine opstruiraju otvaranje jedinstvenog bankovnog računa Saveza“.

dokument direktora SIPA Darka Culuma
Dokument koji je sačinio direktor SIPA-e Darko Ćulum

Nadalje, ističe se u aktu direktora SIPA-e, sve finansijske aktivnosti obavljaju se preko računa Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo, a što, kako navodi, pojedini koriste za ostvarivanje lične koristi.

 

Tako su, navodno, krajem 2022. godine kod Ministarstva civilnih poslova BiH aplicirali za finansijska sredstva koristeći memorandum Saveza bez odobrenja Predsjedništva, kao i pečat Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo umjesto pečata Upravnog odbora ili Predsjedništva, te su na taj način obmanuli Ministarstvo civilnih poslova BiH koje im je odobrilo 30.000 KM. Na isti način su u prethodnom periodu od Ministarstva civilnih poslova i drugih institucija, bilo da je riječ o donacijama, sponzorstvima ili redovnim sredstvima, dobivali znatna novčana sredstva, mada Izvršni odbor nema ovlaštenja da aplicira za bilo kakva sredstva jer je to, prema Statutu, isključivo pravo i obaveza Upravnog odbora i Predsjedništva – ističe se u aktu direktora SIPA-e.

 

Kako Ćulum dalje prenosi, Njegovan je istakao i da se pečati Predsjedništva i Upravnog odbora nalaze kod njega te da stoga generalni sekretar i članovi Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo svu dokumentaciju ovjeravaju nevažećim pečatom i na taj način zloupotrebom položaja ili ovlaštenja protivpravno stiču imovinsku korist, a sve na štetu Saveza i njegovih članova.

Također, napomenuo je da je po završnom računu iz 2021. godine nedostajalo 60.000 KM na računu Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo, „što je zamjenik generalnog sekretara pokušavao da prikrije“.

 

Ćulum obavještava Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, izvrši inspekcijski nadzor nad radom Taekwondo saveza BiH, a o svemu je obavijestio SIPA-u.

Lažno predstavljanje

 

Branislav Njegovan, koji je aktuelni član Predsjedništva Taekwondo saveza BiH, za Fokus.ba je ispričao detalje o nezakonitostima u ovom savezu. On je precizirao da postoji odluka iz 2013. godine o otvaranju krovnog žiroračuna Saveza, no da se sve vrijeme u kontekstu zastupanja Saveza prema institucijama „lažno predstavljaju dva podračuna od kojih je jedan onaj od Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo (WTF).

 

U Statutu piše da je izvršni operativni organ – Upravni odbor. On je taj koji raspolaže zajedničkom imovinom, koji organizira takmičenja. Kada je riječ o dva izvršna odbora, to su u suštini dvije komisije koje organiziraju sport unutar Saveza. One nemaju nadležnosti da upravljaju Savezom. Igor Đukanović koji je predsjednik Izvršnog odbora šalje aplikacije određenim ministarstvima i predstavlja se da je lice za zastupanje i predstavljanje Saveza. Sve što legne na račun Izvršnog odbora, od kotizacija do donacija i slično, to su sve sredstva Saveza, ali tim sredstvima uopšte ne upravljaju vrhovni organi Saveza. Upravni odbor je tako marginaliziran – ističe Njegovan.

Faksimil Statuta o Upravnom odboru TKDSBiH
Faksimil Statuta o Upravnom odboru TKDSBiH

Ističe da je 2. februara ove godine Izvršni odbor za olimpijski taekwondo obavijestio o neopozivoj ostavci Vese Arežine u ovom odboru, kao i na sve funkcije, te zbog toga neće imati kvorum za održavanje sjednice tog odbora, jer osim Arežine, dodaje, nije bilo ni člana tog odbora Jevte Đurića.

 

Tu sjednicu su ipak održali i nastojali su odlukama pokriti nezakonite radnje i donijeli su retroaktivno odluku prema kojoj uzimaju 30 posto od sredstava koja su namjenski dobijena za Savez od Ministarstva civilnih poslova i od drugih institucija, a koja su se od 2019. do 2022. nagomilala na iznos od oko 240.000 KM. Također, na toj sjednici su donijeli unaprijed odluku za 2023. godinu, prema kojoj na isti način od sredstava Saveza uzimaju 30 posto. Riječ je o pet događaja gdje su realni prihodi od toga između 700.000 KM i 800.000 KM. Primjerice, samo na događaju koji se zvao „Multi European games“ bilo je više od 80.000 eura naplaćeno u ime kotizacije. Jasno u Statutu piše da je kotizacija imovina Saveza, a imovinom Saveza raspolaže Upravni odbor. Organiziranja i takmičenja su u nadležnosti Upravnog odbora – kaže Njegovan.

 

branislav njegovan

FOTO: TVK3
Branislav Njegovan: Koriste nevažeći pečat

Provjerili smo, u članu 25. Statuta Taekwondo saveza BiH, koji je sastavni dio rješenja o registraciji samog saveza u Ministarstvu pravde BiH od 25. juna 2013. godine, stoji da je Upravni odbor izvršni i operativni organ Saveza, te da koristi pečat, dok se u članu 28. navodi da je Upravni odbor taj koji provodi politiku, donosi odluke o upotrebi sredstava, utvrđuje ovlaštenja za finansijsko poslovanje, upravlja zajedničkom imovinom Saveza, te odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručnih i administrativno-tehničkih poslova.

 

Sjednica u Livnu

 

Također, Fokus.ba je došao do odluka Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo sa sjednice održane 2. februara ove godine u Livnu, a koje potpisuje predsjednik ovog odbora Igor Đukanović. U njima su potvrđeni navodi Njegovana.

 

Naime, u jednoj odluci koja se odnosi na naknade za 2022-2023. stoji da se članovima ovog odbora isplaćuju naknade u iznosu od 30 posto od ukupne vrijednosti dobivenih sredstava. Dakle, riječ je i o sredstvima iz 2022. godine. U drugoj se, također, unaprijed nalaže isplata naknada za članove ovog odbora od 30 posto od ukupne dobiti sportskog događaja koji se tek trebaju desiti.

 

Faksimil odluke o isplati naknada TKDSBiH
Faksimil odluke od 2. februara 2023. godine o isplati naknada

U jednom od cirkularnih mailova (od 5. juna 2023), odaslanih gotovo svim članovima organa Taekwondo saveza BiH, Njegovan imenom i prezimenom tereti Samira Šarića, aktuelnog predsjedavajućeg Predsjedništva Saveza i člana Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo, i Vedrana Ćubelu, koji je generalni sekretar Saveza, za niz spomenutih nezakonitosti. U ovom mailu on navodi da su, lažno predstavljajući podračun Izvršnog odbora za olimpijski taekwondo kao glavni račun Saveza, aplicirali za sredstva od Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva kulture i sporta KS.

 

U jednom od akata, s kojima su također upoznati članovi organa Taekwondo saveza BiH, kao i istražitelji SIPA-e, Njegovan ističe da je u 2019. godini od 300 takmičara naplaćeno 30.000 eura na ime kotizacije za organizaciju G1 turnira BiH open 2019. u Zenici. Sredstva su uplaćena na račun Izvršnog odbora.

 

njegovan krivična prijava
Njegova je prijavio više osoba za malverazcije i lažiranje sjednica

Nadalje, navodi da je u decembru 2020. godine na ime kotizacije za EP u olimpijskim kategorijama od 186 takmičara naplaćeno 22.300 eura, a u istom mjesecu za Evropsko kadetsko prvenstvo 17.880 KM. U 2021. godini, navodi on, po istim osnovama su naplaćivani iznosi od 53.200 eura, te 46.300 eura. U 2022, kako je naveo, naplaćen je iznos od 46.300 eura, dok je u maju ove godine na Europe Multi Games naplaćeno 87.000 eura. Dodao je da prihodi od smještaja, penala za učesnike koji nisu bili u oficijelnom smještaju u iznosu od 140 KM pa do 75 eura nisu uračunati, kao ni prihodi od sponzora.

 

Kada je riječ o sredstvima koja su 2020, 2021. te 2022. dobivena od institucija, Njegovan navodi da ima dokaze za sredstva od 40.000 KM, 100.600 KM te 93.800 KM.

 

Prozvani Samir Šarić u odgovoru na ovaj mail navodi da je riječ o gnusnim lažima, te optužuje drugi Izvršni odbor (ITF) da ništa ne radi. Navodi i kako njihov advokatski tim sprema tužbu protiv Njegovana, te njega optužuje da je otuđio 40.000 KM. Zaključuje da je rad Izvršnog odbora olimpijskog taekwondoa potpuno zakonit i da ne postoji ni jedna marka netransparentno potrošena.

 

Također, Fokus.ba u posjedu je niza poruka koje su roditelji slali pojedinima članovima rukovodstva Taekwondo saveza, a u kojima su, između ostalog, naveli da su oni uplaćivali novac kako bi im djeca učestvovala na takmičenjima, ali da je na uplatnicama stajalo da je to uradio Savez.

 

Stav Samira Šarića i Saveza

 

Aktuelnog prvog čovjeka Taekwondo saveza BiH Samira Šarića smo putem službenog maila konfrontirali sa svim ovim činjenicama. Umjesto odgovora prvobitno je nazvao redakciju Fokusa kazavši da neće odgovoriti na mail i optuživši Njegovana da je rušitelj Taekwondo saveza BiH, te da u tome ima i saveznike u FBiH. Dodao je da je ovo bio njegov i odgovor Ćubele na naš upit.

 

samir saric taekwondo

FOTO: TKDSBiH
Samir Šarić: Odbacuje optužbe

No, nedugo nakon toga smo, ipak, dobil pismeni odgovor iz Taekwondo saveza BiH, u kojem navode da se „ovakve nestine i laži pokušavaju medijski progurati kako bi se narušio integritet jednog od najstabilnijih i najorganiziranijih saveza u BiH“.

 

Sve aktivnosti poduzete po pitanju predstavljanja osoba za zastupanje i apliciranja na javne pozive su zakonite i u skladu sa Statutom TKDSBiH. Ovo tvrdim jer smo u prethodnom periodu za to dobli pravno tumačenje i tumačenje Ministarstva pravde BiH. Sve sjednice upravnih i operativnih organa unutar TKDSBiH održane su u skladu sa Statutom TKDSBiH. Odluka o raspodjeli sredstava dobivenih iz 2022. nikada nikome nisu isplaćene te je sama odluka obnovljena s obzirom da se istoj radi od prije deset godina (također, nikada nikom nisu isplaćena nikakva sredstva po toj osnovi).

 

 

Kada je riječ o sredstvima koja su 2020, 2021. te 2022. dobivena od institucija, Njegovan navodi da ima dokaze za sredstva od 40.000 KM, 100.600 KM te 93.800 KM.

 

Prozvani Samir Šarić u odgovoru na ovaj mail navodi da je riječ o gnusnim lažima, te optužuje drugi Izvršni odbor (ITF) da ništa ne radi. Navodi i kako njihov advokatski tim sprema tužbu protiv Njegovana, te njega optužuje da je otuđio 40.000 KM. Zaključuje da je rad Izvršnog odbora olimpijskog taekwondoa potpuno zakonit i da ne postoji ni jedna marka netransparentno potrošena.

 

Također, Fokus.ba u posjedu je niza poruka koje su roditelji slali pojedinima članovima rukovodstva Taekwondo saveza, a u kojima su, između ostalog, naveli da su oni uplaćivali novac kako bi im djeca učestvovala na takmičenjima, ali da je na uplatnicama stajalo da je to uradio Savez.

 

Stav Samira Šarića i Saveza

 

Aktuelnog prvog čovjeka Taekwondo saveza BiH Samira Šarića smo putem službenog maila konfrontirali sa svim ovim činjenicama. Umjesto odgovora prvobitno je nazvao redakciju Fokusa kazavši da neće odgovoriti na mail i optuživši Njegovana da je rušitelj Taekwondo saveza BiH, te da u tome ima i saveznike u FBiH. Dodao je da je ovo bio njegov i odgovor Ćubele na naš upit.

 

samir saric taekwondo

FOTO: TKDSBiH
Samir Šarić: Odbacuje optužbe

No, nedugo nakon toga smo, ipak, dobil pismeni odgovor iz Taekwondo saveza BiH, u kojem navode da se „ovakve nestine i laži pokušavaju medijski progurati kako bi se narušio integritet jednog od najstabilnijih i najorganiziranijih saveza u BiH“.

 

– Sve aktivnosti poduzete po pitanju predstavljanja osoba za zastupanje i apliciranja na javne pozive su zakonite i u skladu sa Statutom TKDSBiH. Ovo tvrdim jer smo u prethodnom periodu za to dobli pravno tumačenje i tumačenje Ministarstva pravde BiH. Sve sjednice upravnih i operativnih organa unutar TKDSBiH održane su u skladu sa Statutom TKDSBiH. Odluka o raspodjeli sredstava dobivenih iz 2022. nikada nikome nisu isplaćene te je sama odluka obnovljena s obzirom da se istoj radi od prije deset godina (također, nikada nikom nisu isplaćena nikakva sredstva po toj osnovi).

Što se tiče spomenutih poruka roditelja, mi kao Taekwondo savez BiH komuniciramo isključivo s klubovima koji su članovi Taekwondo saveza BiH, a ne s roditeljima – naveli su iz Taekwondo saveza BiH.

 

U odgovoru se dodaje i da je generalni sekretar Taekwondo saveza RS prije nekoliko mjeseci podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika tog saveza Branislava Njegovana u kojoj ga tereti da je iskoristio funkciju i ovlast te je prebacio namjenski novac s računa Taekwondo saveza RS-a u visini od 40.000 KM na račun svog kluba.

 

Iz Ministarstva civilnih poslova su nam rekli da vrednovanjem kriterija za grant sredstva nisu utvrdili nepravilnosti, ali da ne mogu komentirati istragu nadležnih organa.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *