Vlasnici nekretnina zbog premjera RUGIP-a moraju dokazivati svoja prava

Vlasnici nekrentnina na području Republike Srpske zbog akutelnog postupka premjera za potrebe osnivanja katastra nepokretnosti vrlo često se susreću sa osporavanjem prava i prinuđeni su ispočetka dokazivati svoje vlasništvo.

 

Kako tvrde advokati upućeni u ovu tematiku, veliki broj građana oštećen je u postupku premjeravanja nepokretnosti, posebno na poljoprivrednim površinama i šumskom zemljištu, na kojem se najčešće i pojavljuju neslaganja, zbog čega su prinuđeni da rješenje traže u postupku Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIP).

 

Advokat Din Tešić čija je kancelarije specijalizovana za ovu oblast prava, koji zastupa veliki broj građana na području Gradova Banja Luka i Trebinje, kaže da u toku postupka izlaganja podatka, koji je strogo formalan postupak dolazi često do osporavanja vlasništva na nepokretnosti fizičkih ili pravnih lica.

 

“Na žalost praksa je pokazala da državni organ često neosnovano označava jača prava na nepokretnostima u korist Republike Srpske, posebno velike površine poljuprivrednog ili šumskog zemljišta, oštećujući time fizička lica ili pravna lica, još pri tome ih ubjeđujući da im se ne isplati voditi spor da bi dokazali svoje vlasništvo, što nije tačno” istakeo je Tešić.

 

Кako je ovo bitan i strogo formalan postupak Tešić ne preporučuje fizičkim licima da se sama zastupaju u njemu da ne bi zbog neukosti ostali bez nekog svog imovinskog prava na nepokretnostima koje posjeduju.

 

 

“Veoma je bitno od početka da lica koja su pozvana da učestvuju u postupku pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka shvate ozbiljnost postupka. Naša kancelarija zastupa veliki broj lica u ovim i sličnim postupcima i iskustvo je pokazalo da je kvalitetno iznošenje dokaza o vlasništvu i posjedu preduslov za uspjeh da bi stranke sačuvale svoja prava. Ne treba se propuštati niti jedan pravni lijek, a i ako se pravilno iznesu dokazi pred nadležnim organom onda će druga strana biti upućena da dokazuje svoja prava koja su manje vjerovatna, a uvijek je lakše braniti se pred sudom kao strana s jačin pravima, nego ustajati s tužbenim zahtjevom i dokazivati već tada “označeno” neizvjesno pravo vlasništva kao jače“ izjavio je advokat Din Tešić.

 

Širom Republike Srpske u toku je postupak izlaganja za osnivanje katastra nepokretnosti koji započinje donošenjen odluke o osnivanju katastra nepokretnosti za određenu katastarsku opštinu.

 

Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske uređeni su upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, i drugo. Vršenje premjera i izrada katastra nepokretnosti, njegovo održavanje i obnova, upisi prava na nepokretnostima su poslovi od opšteg interesa za Republiku. Za rješavanje sporova, pored ostalih, pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični, vanparnični postupak, opšti upravni postupak i upravni spo. Upravne i stručne poslove povodom navedenog, pored poslova određenih Zakonom o republičkoj upravi, obavlja Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Stanko Tepić, diplomirani pravnik ističe da je Zakonom o premjeru i katastru uređeno osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarske evidencije, zemljišne knjige, knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova i knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, katastarskog ili komasacionog premjera, te u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima.

 

„Izlaganje podataka u cilju osnivanja katastra nepokretnosti prema pomenutim evidencijama obavlja komisija za izlaganje koju formira RUGIP za jednu ili više katastarskih opština, sa određenim dužnostima i obavezama. Komisija će, ako se u postupku izlaganja ustanovi da je sporno pravo svojine ili drugo pravo na nepokretnostima, a čije je rješavanje u nadležnosti sudova, stranku sa manje vjerovatnim pravom uputiti da u roku od 30 dana od dana izlaganja pokrene kod nadležnog suda parnični, odnosno vanparnični postupak. Takođe komisija, ako u postupku izlaganja ustanovi da je sporno pravo svojine čije je rješavanje u nadležnosti organa uprave, stranku sa manje vjerovatnim pravom uputiti da u roku od 30 dana od dana izlaganja pokrene upravni postupak kod nadležnog organa uprave za imovinsko-pravne poslove. Stranka je dužna da u daljem roku od osam dana komisiji podnese dokaz o pokretanju postupka”, kaže Tepić.

 

 

On ističe da komisija, na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, uključujući i skraćeni postupak, izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima, donosi rješenje, koje sadrži podatke o nepokretnostima, označenje prava na nepokretnosti i nosioce tih prava, ograničenje vezano za raspolaganje nepokretnostima, nalog za upis podataka o nepokretnostima i nosiocima prava na nepokretnostima, te da popisni list sa ovim podacima čini sastavni dio rješenja.

 

“Zakonom je propisano da se protiv rješenja komisije može izjaviti žalba RUGIP-u u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Ovom žalbom se može pobijati rješenje samo u pogledu utvrđenih podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, a u pogledu utvrđivanja prava na nepokretnostima može se u roku od 30 dana od dana prijema rješenja pokrenuti parnični ili vanparnični postupak kod nadležnog suda. U tom slučaju se postupak prekida do pravosnažnog okončanja postupka pred nadležnim sudom, o čemu komisija vrši zabilježbu u B listu privremenog lista nepokretnosti. RUGIP je dužan da donese rješenje po žalbi prije stupanja na snagu katastra nepokretnosti”, izjavio je Tepić.

 

IZVOR: Moja Hercegovina

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *