Vodni rezervoar u Sokolović koloniji i dalje služi za odlaganje građevinskog otpada?

Foto: Akta.ba

Nekoliko godina unazad vrši se nelegalno eksploatisanje pjeska (šljunka) na više lokacija u koritu rijeke Željeznice u naselju Sokolović kolinija na Ilidži.

S obzirom da se nekoliko godina unazad govori o ilegalnoj deponiji građevinskog otpada koja je napravljena u neposrednoj blizini vodnih rezervoara u Sokolović koloniji na Ilidži, kontaktirali smo Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS s upitom šta se do sada učinilo po pitanju ovog problema i šta je utvrđeno prilikom izlaska na teren.

Kazali su nam da su ranije po predmetnoj inicijativi zastupnika Samira Avdića, a koja se odnosila  na “nelegano eksploatisanje riječnog pijeska (šljunka) na više lokacija u koritu rijeke Željeznice” te “nivelisanje tla koje je podrazumijevalo popunjavanje ogromnih depresija zemljištem koje preostane prilikom različitih građevinskih radova” postupala tri kantonalna inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

“Prilikom vršenja inspekcijskih radnji na utvrđivanju činjeničnog stanja Odjel komunalnih redara i kontrole KJKP “RAD” Sarajevo je izvršio dana 14.06.2022.godine, neposrednu kontrolu na lokalitetu vodozaštitne zone u Sokolović koloniji, općina Ilidža. Prilikom kontrole uočeno je intenzivno dovoženje i deponovanje zemlje teretnim m/v privrednog društva Mevludin Commerc d.o.o.Sarajevo, na predmetnoj lokaciji. Dizanje prašine prilikom kretanja teretnih m/v pristupnim makadamskim putem je minimalno, dok je asfaltna saobraćajnica kod Mosta Spasa na koju se uključuju teretna m/v, u momentu kontrole bila čista”, kazali su za Akta.ba iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Direktor firme Mevludin Commerc d.o.o. je tada izjavio da se nasipanje čiste zemlje na predmetnoj lokaciji vrši na osnovu odobrenja Općinskog načelnika Općine Ilidža, na osnovu saglasnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata vodne inspekcije, a sve u svrhu nivelacije terena, pripreme terena za izgradnju moderne saobraćajnice i šetališta na potezu Sokolović kolonija – Vojkovići.

Također, u periodu 2020.godine – 2022.godine uposlenici KJKP”RAD”d.o.o.Sarajevo, kontinuirano su vršili kontrolu održavanja komunalne čistoće na lokalitetu vodozaštitne zone „Sokolovići” na području Općine Ilidža, vezano za dovoz i deponovanje zemljanog materijala sa posebnom pažnjom prilikom kontrole eventualnog dovoza i deponovanja drugog otpada kao što je građevinski, komunalni i drugi otpad na predmetnom lokalitetu.

“Neposrednom kontrolom na licu mjesta, komunalni redari su dana 26.01.2023.godine konstatovali da nema novog odlaganja zemljanog materijala na predmetnom lokalitetu, od strane privrednog društva Mevludin Commerc d.o.o.”, pojasnili su.

Kantonalni inspektor zaštite okoliša u Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije, iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša je dana 25.01.2023. godine izvršio inspekcijski nadzor na licu mjesta i obzirom da je površina bila prekrivena snijegom, nije bilo moguće utvrditi o kojoj vrsti otpada se na predmetnoj lokaciji radi. Također, nije zatečeno vršenje bilo kakvih aktivnosti.

Uzimajući u obzir vremenske uslove, dana 17.02. i 22.03.2023. godine je izvršen ponovni obilazak, na lokaciji je konstatovana veća količina zemlje iz iskopa, bez prisustva ostalog
građevinskog otpada definisanog kao otpad i nisu zatečeni kamioni, kao ni vršenje bilo kakvih aktivnosti.

“Policijskoj upravi Ilidža, u skladu sa članom 107. Zakona inspekcijama Kantona Sarajevo upućena je informacija o navedenom, te je zatraženo da ukoliko prilikom obavljanja aktivnosti iz nadležnosti policije uoče deponovanje otpada, o istom obavijeste ovu inspekciju”, zaključeno je iz Kantonalne inspekcijske uprave.

Građani ipak tvrde drugačije, a u prilog toga idu fotografije iz mjeseca juna ove godine gdje su zabilježeni kamioni i deponovanje otpada, tri mjeseca nakon zadnjeg inspekcijskog nadzora.

Povodom ove teme kontaktirali smo i firmu Mevludin Commerc d.o.o. kao i udruženje ISKON – Inicijativa Sokolović Kolonije za opšti napredak, međutim do pisanja ovog teksta nismo dobili njihov odgovor.

IZVOR: Akta.ba

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *