Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ljude, za svoje potrebe, zapošljava nezakonito

Petnaest lica je zaposleno po ugovorima o djelu da rade poslove koje bi, po opisu svojih radnih obaveza, trebali da rade redovno zaposleni u Zavodu, koji za to primaju platu. Istini za volju, ovo je prilično raširena pojava u institucijama Republike Srpske – valjda je to normalna posljedica masovnog zapošljavanja partijskih kadrova, bez obzira na njihovu (ne)sposobnost – no činjenica da to radi i Zavod za zapošljavanje(!), svojevrstan je kuriozitet.

 

Jedan od posljednjih izvještaja koji je objavila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS izvještaj je o finansijskoj reviziji za 2022. Javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je Miroslav Vujičić iz Istočne Ilidže.

 

Zavod je za svoje finansijske izvještaje dobio pozitivno mišljenje, ali mu je za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima izrečeno mišljenje s rezervom, uz dodatno “skretanje pažnje”.

 

Radi se o pogoršanju, u odnosu na prethodne dvije godine, u kojima je Zavod dobio pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije.

 

Među revizorskim obrazloženjima date ocjene (mišljenja s rezervom) je i jedno koje posebno skreće pažnju na ovu ustanovu. Revizori su, naime, konstatovali da Zavod za zapošljavanje(!) ljude, za svoje potrebe, zapošljava nezakonito.

 

Ugovori o djelu su zaključeni sa najmanje 15 lica za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, što nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu.”, navodi se u izvještaju.

 

Dakle 15 lica je zaposleno po ugovorima o djelu da rade poslove koje bi, po opisu svojih radnih obaveza, trebali da rade redovno zaposleni u Zavodu, koji za to primaju platu.

 

Istini za volju, ovo je prilično raširena pojava u institucijama Republike Srpske – valjda je to normalna posljedica masovnog zapošljavanja partijskih kadrova, bez obzira na njihovu (ne)sposobnost – no činjenica da to radi i Zavod za zapošljavanje(!), svojevrstan je kuriozitet.

 

Revizijom je utvrđeno i da je jednom od rukovodilaca u Zavodu (rukovodiocu jedinice za finansijsko upravljanje i kontrolu), utvrđen veći platni koeficijent u odnosu na propisani, što nije u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

 

Takođe je otkriveno da dio naloga za službena putovanja nije izdat, a da su troškovi smještaja na službenim putovanjima priznati bez propisane dokumentacije, što nije u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj.

 

Veći dio ulaznih računa po osnovu reprezentacije ne sadrži specifikaciju troškova odobrenih od strane odgovornog lica, što nije u skladu sa Pravilnikom o korišćenju sredstava reprezentacije po kojem se plaćanje troškova reprezentacije vrši na osnovu računa sa specifikacijom troškova potpisanu od strane direktora.

 

Revizori su konstatovali i da uspostavljeni sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da obezbijedi usklađenost sa važećim zakonima i propisima. Jedinica za internu reviziju je organizaciono uspostavljena kao posebna organizaciona jedinica sa sistematizovana četiri radna mjesta – rukovodilac i tri interna revizora, a popunjeno je samo radno mjesto internog revizora.

 

Revizori su Zavodu skrenuli pažnju da nezaposlenim licima uskraćuju njihova prava, definisana zakonom, u situacijama kad neispunjenost uslova za konzumiranje tih prava ni na koji način ne zavisi od tih lica, a pritom se poslodavci, od kojih to zavisi, ponašaju u skladu sa zakonom.

 

Prema članu 36. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, pravo na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje ima nezaposleno lice kojem je u smislu propisa o radu prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice, a koje je provelo najmanje osam mjeseci neprekidno u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 12 mjeseci, ili 12 mjeseci sa prekidima u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 18 mjeseci. Zavod nezaposlenom licu kojem je prestao radni odnos u skladu sa članom 36. zakona, priznaje prethodno navedena prava ukoliko je poslodavac uplatio doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. Međutim, Zavod ne priznaje navedena prava kada je poslodavac reprogramirao odnosno odložio plaćanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti a koje mu je omogućeno Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga”, navedeno je u izvještaju.

 

Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, revizori su dali 6 preporuka, kao i prethodne godine. Od prošlogodišnjih 6, pet je provedeno u potpunosti, a jedna nije. Nije provedena preporuka koja se odnosi na organizaciju rada Jedinice za internu reviziju u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

 

IZVOR: T.H., Revizije info

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *