Сре. дец 6th, 2023

Kancelarija za razmatranje žalbi poništila javnu nabavku za videonadzor u Opštini Novo Sarajevo

Portal Interview.ba je početkom aprila 2023. godine pisao o ovoj spornoj javnoj nabavci vrijednoj oko 1,1, milion KM.

 

Piše: Rubina ČENGIĆ/Interview

 

Kancelarija za razmatranje žalbi je na osnovu žalbe kompanije Glock Sigurnost d.o.o Sarajevo poništio tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci Općine Novo Sarajevo za Nabavku i instaliranje sistema videonadzora javnih objekata i površina (935-1-l-313-3-292t22) od 30.12.2022. godine.

Podsjećanja radi, portal Interview.ba je početkom aprila 2023. godine pisao o ovoj spornoj javnoj nabavci vrijednoj oko 1,1, milion KM. Nabavkom je planirana kupovina i instalacija opreme  za videonadzora javnih objekata i površina. Naveli smo također da je javna nabavka više puta bila pauzirana zbog izmjena elemenata nabavke.

 

Postavljanje kamera

 

Inače, ovom javnom nabavkom je bilo predviđeno postavljanje 118 kamera među kojima i 6 termalnih. Videonadzor bi trebao biti postavljen  na četiri lokacije: Hrasno Brdo i zgrada Opštine, prostor kasarne Šemso Baručija,  prostor brda Hum i  18 objekata mjesnih zajednica. U samoj tenderskoj dokumentaciji nalaze se detalji poput “veličine piksela, minimalni horizontalni ugao gledanja, stepen osjetljivost, mogućnost hallway prikaza”…

 

Iz Kancelarije za žalbe pojašnjavaju da je “rješenje konačno i izvršno i da ga može odgoditi jedino Sud BiH na osnovu zahtjeva za odgađanje konačnog rješenja ili zaključka u upravnom sporu  pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema odluke”.

 

Dva sporna aspekta

 

Naglašavaju da se Glock Sigurnost d.o.o Sarajevo u svojoj žalbi osvrnuo na zahtjev da  ponuđač mora da posjeduje validnu industrijsku sigumosnu dozvolu do i uključujući nivo TAJNO izdatu od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine; na protuzakonitost tehničke specifikacije koja se odnosi na kamere i na činjenicu da  tehnička specifikacija data toliko detaljno da direktno ukazuje na određenog proizvođača.

 

 

Naš portal je ranije pisao da su zainteresovani dobavljači cijenili da je nabavka sporna sa dva aspekta:  u opisu tražene opreme je dovoljno detalja da se može pretpostaviti da se bira određena kompanija, a sporno je bilo i pitanje da li Općina ima pravo da snima javne objekte i površine i to kamerama koje snimaju zvuk jer to stavlja mogućnost prisluškivanja.

 

Bili su zabrinuti i zbog mogućnosti da je elaborat koji je prethodio ovoj javnoj nabavci radila kompanija koja je naklonjena određenom dobavljaču. Razlog za sumnju bio je i taj što je Općina  prvobitno odbila da im da naziv kompanije koja je radila elaborat. Obrazloženje je bilo da “ta kompanija neće učestvovati na tenderu.  Iz kompanija koje su preuzele tendersku dokumentaciju cijene da to nije nikava garancija jer je autor elaborata mogao pogodovati određenoj kompaniji ugradivši elemente koje može zadovoljiti samo ona.

 

– Kada su tražili fimu koja će izraditi elaborat tražili su nekoga ko ima Cisco certifikate što nije uobičajeno za firme koje se bave tim poslom. Naime, elaborate za videonadzor treba i mogu da rade isključivo agencije za zaštitu sigurnosti, ali i to nakon istraživanja tržišta. Osim toga, mi smo više puta pitali ko je radio elaborat. I tek nakon nekoliko pokušaja smo dobili informaciju da je to bio NITESCO d.o.o. . Sumnjamo da je ta kompanija povezana s jednim mogućim dobavljačem čiji certifikat ona ima i da mu je pogodovala određenim elementima elaborata, odnosno zahtjeva za ovaj posao – pojašnjavali su iz jedne kompanije koja je preuzela tendersku dokumentaciju.

 

Elementi za samo jednu firmu

 

– Česta je pojava da javnim nabavkama prethodi izrada elaborata u kom imate elemente koje može da zadovoljni samo jedna određena firma, odnosno ponuđač pojasnio je tada Slobodan Golubović iz redakcije portala Pratimotendere.

 

U jednoj od kompanija koja je preuzela tendersku dokumentaciju sumnjali su da je nabavkama pripremljena za SYS Company koja je autorizovani distributer Cisco sistema za BiH i povezana je sa kompanijom Dahua Technology u čijem predstavništvu u BiH je direktor bio Elis Hrkalović, ranije angažovan u Opštini Novo Sarajevo kao savjetnika u kabinetu načelnika, a sada prebačen u opštinsko preduzeće ONSA za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Opštine.

 

Do i uključujući nivo TAJNO

 

Uz to su potencijalni ponuđači smatrali da je sporan i zahtjev iz tenderske dokumentacije da ponuđač mora da posjeduje validnu industrijsku sigurnosnu dozvolu do i uključujući nivo TAJNO izdatu od Ministarstva sigurnosti BiH. Naprosto i iz razloga jer Opština ne posjeduje takvu dozvolu što joj automatski oduzima pravo da ovo traži.

 

Eksperti za sigurnost upozoravaju da ovo jeste sporno, te da bi Opština morala da osnuje vlastitu sigurnou agenciju koja bi onda morala da proišđe kroz proces koji prethodi dobivanju ove dozvole ili da skalapa ugovor sa agencijama za sigurnost. To onda otvara spornost pristupa podacima kojima privatne agencije za sigurnost možda ne bi smjele priustupati bez obzirana industrijsko – sigurnosne dozvole.

 

Certifikati, dozvole, podrška

 

Pojašnjenja radi, u tenderskoj dokumentaciji je stojalo  da ponuđač, između ostalog, mora imati važeće certifikate ISO 27001:2013 (Sistem upravljanja sigurnoscu informacija) i ISO 27001:2013 (Sistem upravljanja sigumošću informacija). Također, navedeno je mora posjedovati industrijsko-sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima koji nose oznaku tajnosti do i uključujući TAJNO izdatu od Ministarstva sigurnosti BiH,  rješenje MUP-a Federacije  BiH za obavljanje poslova tehničke zaštite.

 

Tu je i uslov da mora posjedovati  potvrdu proizvođača ponuđene opreme da je u aktivnom partnerskom odnosu i da je tehnički osposobljen za realizaciju rješenja koje se nudi u postupku. Mora biti tehnički osposobljen da pruži zahtjevani nivo tehničke podrške i servisa tokom trajanja garantnog perioda i stručne tehničke certifikate za implementaciju predmetnog rješenja za minimalno 5  certificiranih tehničkih osoba i izdate od strane proizvođača ili na drugi način ugovorno vezane osobe koje će učestvovati u realizaciji projekta.

 

 

Među pitanjima o ovoj javnoj nabavci na portalu javnih nabavki nalazila su se i pitanje da li Opština ima pravo da snima zvuk.

 

Ko će snimati koga?

 

Jer, prema tenderskoj dokumentaciji, za termalne kamere traže inteligentne video i audio funkcije. To, između ostaloga, podrazumijeva detekciju i kvalifikacijiu zvuka, detekciju promjene temperature… A  za detekciju i kvalifikaciju zvuka je potreban mikrofon.

 

Iz Opštine su tvrdili da nemaju namjeru snimanja zvuka, nego samo imati mogućnost audio detekcije. Koja je, dodali su, jako važna u slučaju kad se štićeni prostor ne može u potpunosti pokriti videonadzorom ili perimetrijskom zaštitom, jer detekcija pokriva sve one zone koje su nezaštićene videonadzorom.

 

Puno otvorenih pitanja

 

Dalje su objasnili da Općina neće vršiti nadzor nad opremom, nego će to raditi službe zaštite, odnosno unutrašnja služba za zaštitu ili agencija za zaštitu s kojom općina ima potpisan ugovor. Na ovo su eksperti koje je Interview.ba kontaktirao reagovali pitanjima  – gdje će biti pohranjeni podaci snimljeni ovim videonadzorom, ko će njima raspolagati, ko ih obrađivati i kome prosljeđivait. Dalje pitaju  – ko će servisirati opremu. Oni su upozorili da su ovo pitanja koja se otvaraju uvijek kod nabavki ovakvih roba i usluga.

 

Nezavisni vijećnik u Općini Ilidža Tarik Hošić je početkom marta 2022. godine podnio krivičnu prijavu protiv načelnika Opštine Novo Sarajevo i nepoznatih lica.

 

Visoka uplata za žalbu

 

Hošić smatra da je “javna nabavka namještena za određenu kompaniju i da je mnogo skuplja nego bi mogla biti da je zaista otvorena, najmanje za 500.000 KM”.

 

U ovom slučaju Ured za razmatranje žalbi je odbio žalbe A.E. Sigurnost d.o.o. Zenica i  B.H.T Code d.o.o Sarajevo kao “neuredne”.

Pojedine zainteresovane kompanije kažu da bi se i one žalile, ali je uplata za žalbu kod nabavke ove vrijednosti oko 7.500  KM. To je priznat ćemo veliki iznos jer im se novac ne vraća ukoliko bi bili odbijeni.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *