VELIKA AFERA: U JU „Djeca Sarajeva“ od 2019. bez konkursa primljeno više od 100 vaspitačica, kuvarica i spremačica

U ovom trenutku procedura izbora novog direktora je u toku. Interesantno je da su na konkurs stigle samo tri prijave, od kojih je jedna nepotpuna. Ostale dvije poslale su aktuelna i bivša direktorica, no ni jedna, prema utvrđenom stavu Vlade KS (ili barem dijela vlade), nije najsretnije rješenje.

 

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je predmet u vezi sa višegodišnjim nezakonitim zapošljavanjima u Javnoj ustanovi (JU) Djeca Sarajeva a na osnovu prijave i dokumentacije Agencije za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS.

 

Informacija je potvrđena Inforadaru iz obje ove institrucije, nakon što su naše novinarske ekipe provele višesedmično uvodno istraživanje po dobijenim saznanjima iz nekoliko nezavisnih izvora.

 

U vezi sa vašim upitom, obavještavamo Vas da se navedeni predmet nalazi u fazi provjera navoda iz prijave, te da se u istom intenzivno postupa u cilju utvrđivanja da li ima elemenata krivičnog djela. U vezi sa prednjim, kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana“odgovorili su iz Tužilaštva za naš portal.

 

                                                                                      Foto: Odgovor iz Tužilaštva KS

 

Agencija za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS je krajem 2021. godine, u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, vršio provjere po više zaprimljenih prijava o nepravilnostima u vezi sa zapošljavanjem većeg broja osoba u JU Djeca Sarajeva. Šef ovog Ureda Erduan Kafedžić u odgovoru Inforadaru navodi da su u ovoj ustanovi tokom 2021. u kontinuitetu vršena protivzakonita zapošljavanja. Dakle, bez provedenih konkursa.

 

ZAPOŠLJAVANJA BEZ KONKURSA U PET NOVIH VRTIĆA

 

„Tokom izvršenog inspekcijskog nadzora i postupka provjere, utvrđeno je da su u javnoj ustanovi ‘Djeca Sarajeva’ tokom 2021. godine zaključivani ugovori o radu na određeno vrijeme sa većim brojem radnika (ukupno 58) na osnovu Odluke/a Upravnog odbora o davanju saglasnosti direktoru za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme bez javnog konkursa, a što je suprotno odredbama zakonskih i podzakonskih pozitivno-pravnih propisa kojima je normiran postupak prijema u radni odnos u javnim ustanovama“, naveo je za naš portal Kafedžić.

                                                         Foto: Odgovor šefa Ureda za borbu protiv korupcije Inforadaru

 

                                                        Foto: Izvještaj upućen nekadašnjem premijeru Mariju Nenadiću 

Međutim, velike nepravilnosti u zapošljavanju u JU Djeca Sarajeva registrovane sumnogo ranije; u revizorskom izvještaju za 2020. konstatovano je da je JU Djeca Sarajeva, bez obavezne konkursne procedure, sklopila ugovore sa 53 osobe. Ova činjenica nesumnjivo upućuje na zaključak da se radi o korupciji, nepotizmu i zapošljavanju stranačkih kadrova.

 

Kako proizilazi iz izvještaja, šteta koja je budžetu Kantona Sarajevo nanesena iznosi najmanje 106.000 KM mjesečno. Grubom računicom, unazad 19 mjeseci šteta po kantonalni budžet iznosi približno oko dva miliona maraka.

 

                                                                      Foto: Faksdimil dijela izvještaja revizora 

Od zadnjeg konkursa iz 2019. godine pa do maja ove godine otvoreno pet novih vrtića. Ni za jedan nije raspisan konkurs za prijem novih zaposlenih (!), iako je Djeca Sarajeva kao javna ustanova zakonski u obavezi da objavi konkurs jer je bilo koji drugi način prijema novih zaposlenika protivzakonit, odnosno krivično djelo.

U pitanju su vrtići:

Razigrani dani, općina Centar (otvoren 07. 05. 2020. godine);

Vjeverica, općina Novi Grad (otvoren 01. 09. 2021. godine);

Umihana Ćuvidina, općina Novi Grad (otvoren 01. 09. 2021. godine);

Ljiljani, općina Vogošća (otvoren 01. 04. 2022. godine);

Bulbuli, općina Stari Grad (otvoren 06. 04. 2022. godine).

 

Na otvaranju su se pojavljivali i ministri obrazovanja i načelnici opština, iz čega proizilazi da su i sami znali da je bio javni poziv za upis djece, ali ne i javni poziv za prijem novih zaposlenika. Ako uzmemo u obzir da u četiri od pet ovih vrtića ima po šest vaspitnih grupa, a u Bulbulima tri vaspitne grupe, jasno je kako su i na koji način primljeno 58 vaspitačica(po revizorskim izvještaju 53). Bez konkursa, i na osnovu podobnosti i stranačkih veza.

 

I SAPUNICA I TELENOVELA I SVE U JEDNOM

 

Ovoj brojci treba pridodati i kuvarice i spremačice, tako da je broj ukupno primljenih zaposlenika/zaposlenica angažovanih na nezakonit način najmanje 70! Iz više izvora nam je potvrđeno da je u periodu od 1. januara 2020. do kraja aprila 2022. godine u konačnici primljeno više od 100novih zaposlenih bez konkursa!

 

Upravni odbor JU Djeca Sarajeva 5. novembra 2019. smijenio je Jasminu Čongo s mjesta v.d. direktorice ove ustanove. Ona je ovu dužnost obavljala od 2015. godine. Čongo je bila bliska SBB-u i tokom mandata uspostavila je sistem usluga i trgovine uticajem.

 

                                                                                   Foto: Jasmina Čongo

 

Za novu v.d. direktorice tada je postavljena Amela Buljubašić. Tadašnja Vlada KS (vlada SDA prije takozvane šestorkenije provela konkursnu proceduru i taj konkurs po kojem je Buljubašić izabrana za direktora nikada nije završen. Ipak Vlada je na osnovu izjašnjavanja kroz zapisnik prethodnog saziva donijela zaključke da se imenuje novi v.d. direktor i da se razriješi Čongo.

 

To se desilo na način da je Upravni odbor JU Djeca Sarajeva tražio saglasnost tadašnje ministrice Zinete Bogunić (NiP) na osnovu čega je Amela Buljubašić imenovana za vršiteljicu dužnosti direktorke ove ustanove, a Jasmina Čongo raspoređena na staro radno mjesto vaspitačice. Zaplet slijedi nakon što je tadašnja vlada SDA (takozvana petak 13) smijenila Buljubašićevu a imenovala Suanitu Bandu, iako su i iz inspekcije i iz Agencije za borbu protiv korupcije upozoravali da je njen izbor nezakonit. Međutim, na njenom ustoličenju insistirao je tadašnji v.d. premijera Anis Krivić(SBB).

 

Kulminacija nakon godina haotičnog stanja u JU Djeca Sarajeva se dešava nakon što je Upravni odbor na prijedlog sadašnje Vlade Kantona Sarajevo (vlada trojkeSuanitu Banda prijevremeno razriješio funkcije i kao v.d. direktorice ove ustanove imenovao Almu Trnku.

 

                                                                           Foto: Suanita Banda I Alma Trnka

U ovom trenutku procedura izbora novog direktora je u toku, a kako saznajemo, Trnka odugovlači s izborom stalnog direktora jer ima jednako ambicioznu konkurenciju. Interesantno je da su na konkurs stigle samo tri prijave, od kojih je jedna nepotpuna. Ostale dvije poslale su aktuelna i bivša direktorica, no ni jedna, prema utvrđenom stavu Vlade KS (ili barem dijela vlade), nije najsretnije rješenje.

 

Sama Trnka je potvrdila glasine o sebi, jer nije ni odgovorila na naša pitanja o dešavanjima u ustanovi kojom rukovodi.

 

Odgovore na naša pitanja dobili smo iz Vlade KS.

 

“Ranije rukovodstvo nije poštivalo odredbe Pravilnika u pogledu zapošljavanja. Aktuelno rukovodstvo JU ‘Djeca Sarajeva’ se pri raspisivanju navedenog konkursa za prijem uposlenika vodilo odredbama Pravilnika. U novootvorenim vrtićima rade i stari (interno premješteni) i novi uposlenici”, odgovorili su, uz ostalo, iz Vlade.

 

Naveli su da je i Vlada dobila akt Agencije za borbu protiv korupcije u kojem je tek potvrđeno da su vršena masovna zapošljavanja vaspitačica bez konkursa.

 

“Tek nakon imenovanja novog rukovodstva raspisan je konkurs za prijem uposlenika 21. marta 2022. na osnovu Odluke Vlade KS od 17. januara 2022. i Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS od 25. januara 2022. godine”, naveli su iz Vlade.

 

Inače, dosadašnji princip je bio takav da se između konkursa nezakonito upošljava armija novih ljudi i onda se uoči konkursa javno unaprijed najavi da je konkurs za „dugogodišnje zaposlene“ i prijemom „dugogodišnjih uposlenika“ se u stvari legalizuje nezakonito upošljavanje.

 

KAKO SINDIKAT I MINISTARKA PROVODE DISKRIMINACIJU

 

Podsjećamo, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS prije godinu i po je donijelo Pravilnik za prijem novih zaposlenih u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u KS. Sindikat je imao priliku da analizira taj pravilnik i da dostavi svoje sugestije. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama KS.

 

U međuvremenu Samostalni sindikat osnovnog i srednjeg obrazovanja KS širi glasine da će (nezakonito zaposleni) uposlenici ostati bez posla i insistira da se prijem novih radnika u JU Djeca Sarajeva ne sprovede po Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i koji je sam sindikat prihvatio, već po Uredbi za prijem novih uposlenika u javnom sektoru u KS.

 

Njihov zahtjev u međuvremenu je prihvatilo i samo Ministarstvo kojim rukovodi Naida Hota-Muminović (NiP), navodeći da se konkurs odnosi na zapošljavanje vaspitačica koje već rade (!?), što s druge strane diskriminiše ljude na birou.

 

                                                Foto: Sindikat na pressici prilikom najave štrajka krajem prošle godine 

Za Inforadar iz Sindikata tvrde kako Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju “nije predvidio prijem radnika na osnovu Pravilnika, kao što je to slučaj za osnovne i srednje škole, već u skladu sa Zakonom o radu”.

 

“Zakon o radu je tek 2018. godine definirao da se prijem radnika vrši u skladu sa propisima kantona. Nakon toga Vlada donosi Uredbu koja je u direktnoj koliziji sa Pravilnikom i obratno. To je jedan od razloga zbog kojeg je Sindikat tražio od Ministarstva da se JU ‘Djeca Sarajeva’ izuzmu iz Pravilnika kako bi JU ‘Djeca Sarajeva’ konačno mogla izvršiti prijem radnika na potpuno zakonit način i upravo u zadnjih mjesec dana se to i dešava. S druge strane, Ministarstvo i Vlada su godinama odbijali da omoguće prijem radnika putem konkursa a posebno konkursa na neodređeno vrijeme. Potpisivanje ugovora na tri mjeseca i njihovo produžavanje pa prekidanje prije nego što ugovori prerastu na neodređeno vrijeme je bila nužna praksa na koju su svi direktori JU ‘Djeca Sarajeva’ bili primoravani jer nije bilo drugog načina da se spriječi blokada rada JU ‘Djeca Sarajeva’”, tvrde iz sindikata.

 

Javna je tajna, pak, da Sindikat u JU Djeca Sarajeva ima odriješene ruke, jer se u osnovnim i srednjim školama poštuje Pravilnik o prijemu radnika, gdje je i veliki broj direktora (na koje sindikat ne može uticati), dok JU Djeca Sarajeva ima samo jednog direktora i sa njim se uvijek može manipulisati.

 

U čemu je razlika – lako je zaključiti. Ukoliko bi se prijem novih zaposlenika obavljao po Pravilniku kojeg je upravo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje donijelo, kod kandidata bi se bodovao period proveden na birou, radni staž i i još štošta. Po Uredbi po kojoj se trenutno provodi konkurs – nema nikakvog bodovanja, čime su automatski eliminisani svi potencijalni kandidati koji su trenutno nezaposleni.

 

                                                                              Foto: Sjedište JU “Djeca Sarajeva” 

Time postaje očito da je Sindikat izvršio pritisak na Ministarstvo želeći da zaštite radniike iz ovih vrtića koji su primljeni „u kancelariji“, što predstavlja očit primjer korupcije, nepotizma i nesumnjivo (barem dijelom) stranačkog zapošljavanja.

 

Inače, prema svim ulaznim informacijama, izuzetno je teško upravljati JU Djeca Sarajeva jer Upravni odbor čine dvije vaspitačice, dvoje roditelja i samo jedna osoba koju imenuje Ministarstvo. Praksa je pokazala da direktorka izlobira vaspitačice koja opet izlobiraju po jednog roditelja i tako uspostavi većinu.

 

Iz Fortine Vlade navode da su 2019. godine zahtijevali prijem 100 novih vaspitača po konkursu, a ove dodatnih 60 kako bi se zaustavila nezakonita praksa u instituciji gdje ne smije biti.

 

“Aktivnostima Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvalitete KS već je institucionalno odreagirano na način da je nadležno tužilaštvo informirano o svim evidentiranim nepravilnostima. Dalje je na Tužilaštvu Kantona Sarajevo da provede postupak protiv odgovornih lica. Kada je riječ o aktivnostima Vlade KS u tom kontekstu, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je izvršilo nadzor nad zakonitošću rada u oblasti zapošljavanja i evidentirane su navedene nepravilnosti”, istakli su u Vladi Kantona Sarajevo.

 

Podsjećamo da u ovoj ustanovi problemi traju nekoliko decenija i da se menadžment godinama umjesto djecom bavi stranačkim interesima. Kao primjer svima je poznat pokušaj uvođenja vjeronauke u sarajevske vrtiće u mandatu direktorice Arzije Mahmutović i SDA-ovog ministra Safeta Keše.

 

IZVOR: Inforadar

Naslovna fotografija: Fuad Fočo

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *