Пет. дец 8th, 2023

Источно Ново Сарајево: Запосленим исплаћивали накнаду за прековремени рад и вјерски празник мимо закона

“Општина Источно Ново Сарајево је запосленима у Општинској управи исплаћивала накнаду за прековремени рад и накнаду за вјерски празник, што није у складу са чланом 8, 10. и 20. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске”, наводи се у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 2021. годину Главне службе за ревизију јавног сектора РС која је овој локалној заједници због бројних пропуста у раду дала мишљење са резервом.

 

Осим тога, умјесто планираног једног у општини је запослено осам нових радника на неодређено вријеме, што није у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. 

 

Бројни пропусти општине везани су и за јавне набавке.

 

Општина није планирала нити доносила посебне одлуке за покретање набавке које се односе на додатне грађевинске радове на изградњи језера (17.332 КМ), уређења зелених површина и паркова (31.751 КМ), набавку рачунарске опреме (6.724 КМ), набавку канцеларијског намјештаја (8.004 КМ), услуге одржавање рачунара (6.646 КМ), правне услуге (1.709 КМ), услуге израде елабората (3.846 КМ), набавку промотивног материјала (11.966 КМ), угоститељске услуге (12.564 КМ) и услуге из области културе (26.411 КМ).

 

Такође, набавке робе, услуга и радова појединачне вриједности изнад законом прописаног износа вршене су дијељењем предмета набавке, односно директним споразумом и то за набавку радова на изградњи јавне расвјете, што није у складу са Закона о јавним набавкама. 

 

Када је ријеч о ревизији финансијских извјештаја општине Источно Ново Сарајево:

  • непорески приходи су прецијењени у износу од 200.000 КМ, за колико су потцијењени примици и обавезе за примљене авансе, јер су уплате које су извршене за земљишну ренту за будући период признате као приходи што није у складу са важећим правилником.
  • Непорески приходи и издаци за нефинансијску имовину су прецијењени за износ од 117.302 КМ, јер су признати по основу намирења потраживања путем нефинансијске имовине,
  • Грантови су прецијењени у износу од 154.780 KM, а потцијењени су расходи по основу коришћења робе и услуга за износ од 49.285 КМ и трансфери између различитих јединица власти за износ од 105.495 КМ, јер расходи по основу коришћења робе и услуга и трансфери су евидентирани у оквиру грантова,
  • Општина Источно Ново Сарајево је прецијенила земљиште у најмањем износу од 4.005.368 КМ за колико су прецијењени финансијски резултат ранијих година и трајни извори, јер су у пословним евиденцијама исказане веће површине земљишта у односу на стварне површине из земљишних евиденција, такође, земљиште које је намијењено продаји у износу од 135.480 КМ није класификовано у оквиру сталне имовине намијењене продаји…

 

 

Бројне су препоруке ревизора начелнику Општине Источно Ново Сарајево Јовану Катићу као лицу одговорном за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, и директорима одређених јавних предузећа везано за усклађеност и финансијске извјештаје.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *