DOK SE ČEKA NJENA SMJENA : Sebija Izetbegović za jedan mjesec zaradila osam i po hiljada KM!

Za to vrijeme prosječna plata u KCUS-a u 2022. Iznosila je 1.873 KM, a najniža 595 i isplaćena je čistačici.

 

Piše: Branka Mrkić/Zurnal

 

Plata generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović prošle godine iznosila je tačno 7.036 KM. Tokom jednog mjeseca, zbog zamjene drugog uposlenika primila je dodatak od 1.460 KM i taj mjesec joj je isplaćeno oko osam i po hiljada KM. Za to vrijeme prosječna plata u KCUS-a u 2022. Iznosila je 1.873 KM, a najniža 595 i isplaćena je čistačici.
Ovo su podaci iz revizorskog izvještaja KCUS-a za 2022. godinu.

 

Visina plaće generalne direktorice, direktora disciplina i glavne sestre – tehničara Kliničkog centra definisana je Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH i Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima koja nemaju karakter plaće, kao i Odlukom Upravnog odbora: generalna direktorica za puno radno vrijeme ima pravo na plaću u iznosu od pet, a direktori disciplina za puno radno vrijeme imaju pravo na četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca sa pripadajućim dodacima saglasno granskim kolektivnim ugovorima.

 

U prošloj godini na osnovu ugovora o djelu KCUS je isplatio ukupno 358 hiljada KM, a najznačajniji dio se  odnosi na naknade za učešće u raznim naučno istraživačkim projektima, pojedinim stručnim komisijama koje je formirao Upravni odbor, te edukacijama/školama koje se organizuju:

 

 Uvidom u dokumentaciju i prezentirane informacije konstatovano je da naručilac posla (vanjski saradnik) zaključuje više ugovora sa pojedinačnim zaposlenicima koji su angažovani u svojstvu glavnih istraživača ili članova istraživačkog tima, za čiji rad su osigurana sredstva, koja Kliničkom centru doznačavaju naručioci usluga (Klinički centar, srazmjerno učešću i ugovoru doznačava sredstva na račune zaposlenika). Ugovori se sačinjavaju i potpisuju na osnovu ugovorenih projekata za medicinska istraživanja ili odluka upravnih tijela Kliničkog centra. 

 

Ugovori o djelu zaključeni su sa 278 pojedinačnih izvršilaca, od kojih se neki ponavljaju po različitim projektima. U većini slučajeva ugovori su se zaključivali sa zaposlenicima Kliničkog centra. Najveći iznosi (neto isplaćeni nakon poreza) po zaposleniku iznose: 36.512 KM, 25.331 KM, 16.557 KM i 15.169 KM, dok su ostali iznosi značajno manji (isplate naknada vezane za projekte su finansirane iz sredstava projekta):

 

– Uvidom u dokumentaciju potvrđeno je da su zaposlenici angažovani za obavljanje poslova za koje su zaključeni ugovori o djelu (većinom se odnose na medicinska istraživanja) i da na taj način ostvaruju značajna dodatna primanja na godišnjem nivou. Ugovori se pozivaju na konkretan projekat kojim se definiše šta su aktivnosti koje se obavljaju. Izvještaji o obavljenom poslu dostavljaju se generalnoj direktorici ili direktoru naručioca ukoliko se radi o projektu – navedeno je u izvještaju.

 

Revizori su KCUS-u dali mišljenje sa rezervom za 2022. godinu zbog sljedećih uočenih propusta:

 

– Ne možemo potvrditi vrijednost stalnih sredstava iskazanih u iznosu od 302.879.825 KM jer je na datum bilansa vršena procjena nadoknadive vrijednosti za građevinske objekte, čiji efekti nisu knjigovodstveno evidentirani. Također, na datum bilansa nije izvršena ocjena postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost ostalih stalnih sredstava umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva. To nije u skladu s odredbama MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti imovine i Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. Efekte na finansijske izvještaje nismo u mogućnosti procijeniti 

 

– Zalihe su na datum bilansa precijenjene za 9.434.141 KM jer su u knjigovodstvenoj evidenciji iskazane zalihe tuđe robe, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH 

 

Vrijednost osnovnog kapitala nije usaglašena u poslovnim knjigama i sudskom registru, jer je u finansijskim izvještajima na 31. 12. 2022. godine iskazan osnovni kapital u iznosu od 234.531.475 KM, dok u sudskom registru nije upisan kapital.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *