O nama

Portal “Spin INFO” nastao je kao proizvod zajedničke kreativnosti grupe mladih ljudi koja, poučena ranijim iskustvom i radom u medijima, ima za potrebu da kreira sopstvenu platformu za objavljivanje kritički nastrojenih tekstova i sadržaja o svim relevantnim temama.

Cilj nam je pokušati stvoriti medijski prostor koji bi sadržajima kreiranim prvenstveno u formama popularnim kod mladih ljudi podsticao mlade na kritičko razmišljanje i građanski aktivizam.

Želimo da putem analitičkih medijskih sadržaja o “medijskim  i propagandnim podvalama” promovišemo moralni i etički korektne principe, i pokušamo podstaknuti medijske konzumente da preispitaju stavove i jačaju  vlastite etičke i moralne principe.

“Spin INFO” predstavlja otvoren medijski prostor  za čitaoce koji žele da sami  kreiraju sadržaj sa svojim zapažanjima o događajima i procesima oko sebe, stoga, ukoliko želite da sarađujete sa nama, kontaktirajte nas na spin.redakcija@gmail.com.

Redakcija