Dom zdravlja Srebrenica nezakonito trošio novac od participacije

Dom zdravlja u Srebrenici novac od participacija nije uplaćivao na transakcioni račun, zaključivali su ugovore o djelu za redovne djelatnosti, dok su robe i usluge plaćali putem blagajne zbog čega su od republičkog revizora zaradili negativno mišljenje o finansijskim izvještajima i mišljenje sa rezervom o usklađenosti.

 

“Polog novca od naplaćene participacije nije vršen na transakcioni račun, stanje novca u blagajni veće je od utvrđenog blagajničkog maksimuma, a plaćanje dobara i usluga vršeno je gotovim novcem za namjene koje nisu propisane, kao što su naknade troškova prevoza, goriva, održavanja, medicinskog potrošnog materijala, poklona u novcu za zaposlene povodom 8. marta…“, stoji u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

 

Pored ovoga, revizori zamjere Domu zdravlja i što nisu sačinili niti objavili plan javnih nabavki za prošlu godinu, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

„Osim što je imenovano odgovorno lice, zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, nije sačinjen plan za uspostavljanje finansijskog upravaljanja i kontrole ni godišnji izvještaj elektronskim popunjavanjem obrasca, a nisu preduzete ni druge aktivnosti shodno Zakonu o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS“, navedeno je u izvještaju.

 

Naglasili su da uspostavljeni sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da je obezbijedio istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa važećim zakonima i propisima.

Kako su dodali Zakonom o sistemu javnih službi propisano je da direktora imenuje i razrješava osnivač na mandat od četiri godine uz prethodno proveden postupak javne konkurencije.

 

„Konkursna procedura za imenovanje direktora nije provedena, a Skupština opštine Srebrenica je Odlukom od 28. septembra 2021. godine imenovala vršioca dužnosti direktora“, upozorili su revizori.

CAPITAL: Bojana Ninković

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *