PUTEVI RS: Samo jedna ponude za tender vrijedan 22,7 miliona KM

Na tender se prijavila samo jedna firma Mrkonjić putevi i njihova ponuda je samo za 26,63 KM niža od procijenjene vrijednosti od 22,7 miliona KM

 

Piše: Zinaida Đelilović/Pratimo tendere

 

Nabavka „izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti održavanja br. 3 u Republici Srpskoj na period od četiri godine“, Javnog preduzeća Putevi Republike Srpske označena je rizičnom.

Eksperti za javne nabavke za portal PratimoTendere upozoravaju da uslovi kvalifikacije u tenderskoj dokumentaciji ukazuju na to da postoji mogućnost diskriminacije ponuđača. U prilog tome govori i činjenica da je u postupku dostavljena samo jedna ponuda čija je vrijednost samo za 26,63 KM niža od procijenjene vrijednosti od 22,7 miliona KM. 

Ovaj posao pripao je firmi Mrkonjić putevi i njihova ponuda je bila jedina.

Ugovorni organ je u tenderskoj dokumentaciji kao minimalne uslove naveo da ponuđači moraju imati uspješno iskustvo na poslovima održavanja puteva i objekata na putevima koji su definisani za prethodnih pet godina.

U sklopu toga traže da ponuđač ima potreban broj radnika odgovarajuće kvalifikacione strukture zaposlenih na neodređeno vrijeme ili angažovanih prema specifikaciji. Tako, prema specifikaciji radne snage traže rukovodioca (diplomirani građevinski inženjer sa položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva na održavanju puteva) i inženjera redovnog održavanja puteva (građevinski inženjer sa položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine iskustva), 25 radnika putara, 10 stacioniranih putara dioničara, tri nadzornika na putevima (građevinski tehničar sa najmanje pet godina iskustva), 14 vozača kamiona sa položenom C ili CE kategorijom, te 10 rukovaoca građevinskim mašinama (sa uvjerenjem za rukovanje građevinskim mašinama).

Prema istoj specifikaciji zahtijevaju i službenika za informisanje sa srednjom stručnom spremom.

JP Putevi Republike Srpske u tenderskoj dokumentaciji kao minimalan uslov ponuđača traže i posjedovanje ili osiguran pristup građevinskim mašinama i tehničkoj opremi, koja će biti na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.

Prema specifikaciji potrebne opreme i sredstava za rad navode: tri putarska poluteretna vozila mase do pet tona, asfaltni finišer minimalne širine 2,5 metara, autocisterna za gorivo, osam kamiona kiper nosivosti preko 10 tona, dva kamiona kipera nosivosti do 10 i slično….

Ugovorni organ traži i da ponuđač mora da dostavi za jedan ugovor na poslovima koji obuhvataju održavanje puteva i objekata na putevima (regionalni putevi, magistralni putevi, brzi putevi i autoputevi čiji je iznos minimalno 3.500.000 KM bez PDV-a), te potvrdu za jedan ugovor na poslovima koji obuhvataju održavanje puteva i objekata na putevima i zimskim uslovima (regionalni putevi, magistralni putevi, brzi putevi i autoputevi čiji je iznos minimalno 2.000.000 KM, bez PDV-a).

JP Putevi Republike Srpske, inače, godinama već sarađuju sa firmom Mrkonjić putevi.

 

Prema podacima s Portala javnih nabavki, od 2015. samo ova firma je 11 puta dobila tender, te još devet puta sa grupom ponuđača.

 

Vrijednost tih poslova kretala se od 341.880 KM za sanacije puteva do 31. 282.051 KM za izvođenje radova i projektovanje za izgradnju nove trage magistralnog puta.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *