21/02/2024

Osnovni sud u Trebinju presudio u korist trebinjskih vatrogasaca

Osnovni sud u Trebinju donio je presudu u korist trebinjskih vatrogasaca Srđana Šušića, Miodraga Ćaćića i Radovana Crnogorca kojom je, kako je navedeno, djelimično usvojio tužbeni zahtjev i obavezao Grad Trebinje da im na ime neisplaćenog uvećanja plata, po osnovu rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom, u visini od 15 posto, isplati pripadajući iznos. Isplata sa zateznim kamatama se odnosi za period od 10. aprila do 10. oktobra 2022. godine.

Piše: Nikolija Bjelica Škrivan/Direkt

 

Prema presudi, vatrogascu Radovanu Crnogorcu Grad treba da isplati 722 marke, na ime neisplaćenog dijela plate sa zateznom kamatom, kao i pripadajuće doprinose fondovima. Sud je odbio tužbeni zahtjev da im se isplati iznos preko dosuđeng -od 722 marke do 923 marke, koji je obračunat na cijelu, a ne na osnovnu platu.  

Slično je i sa vatrogascem Miodragom Ćaćićem, s tim da se njemu odbija tužbeni zahtjev od 722 marke do 815 maraka na ime neisplaćenog dijela plata, kao i dodatne uplate pripadajućih doprinosa, takođe obračunatog na cijelu, a ne na osnovnu platu.

Sud je presudio i da Grad Trebinje treba da isplati 680 maraka vatrogascu Srđanu Šušiću, kao i isplate fondovima, a odbio je tužbeni zahtjev, po istom principu, za isplatu preko 680 do 794 marke. 

Takođe, Grad vatrogascima mora da isplati i troškove parničnog postupka u iznosu od 1.706 maraka. 

U obrazloženju presude je navedeno da su tužioci podnijeli niz dokaza, a da tuženi Grad Trebinje nije predlagao dokaze. 

“Iz provedenih materijalnih dokaza, u prvom redu platnih lista tužilaca u kojima nije iskazano uvećanje plate na osnovu rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom, kao i iskaza tužilaca, sud je utvrdio da tuženi tužiocima nije obračunavao i isplaćivao osnovne plate od 15 posto po osnovu rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom u vremenskom periodu od 10. aprila 2022. do 10. oktobra 2022. godine, a koje pravo im pripada shodno članu 11. stav 1, tačka 3, Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Trebinja”, navedeno je u presudi Osnovnog suda u Trebinju, u koju je “Direkt” imao uvid. 

U odgovoru na tužbu, Grad Trebinje se pozivao na Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Trebinja kojim je propisano da su povećanja plata na poslovima sa posebnim uslovima rada uračunata u iznos osnovne plate i da se ne mogu posebno iskazivati. Međutim, u svom obrazloženju, sudinica Milica Stanković je navela da se prema Zakonu o radu plata sastoji od osnovne plate i uvećanja plate propisane ovim zakonom. 

“Iz navedenog jasno proizilazi da se prema obračunu plate predviđenim zakonom, uvećanje plate iskazuje mimo osnovne plate, a prema Pravilniku o sadržaju pismenog obračuna plate, tu se moraju posebno iskazivati različita uvećanja plate. U platnim listama tužilaca nije prikazano uvećanje plate po osnovu rada na radnim mjestima sa povećanim rizikom. Indikativno je da je odredba člana 6, stav 3 Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Trebinja o načinu obračuna plate, na koju se poziva tuženi, nepovoljnija za radnika od načina obračuna plate propisanog Zakonom o radu”, stoji u presudi uz obrazloženje da kada su neka pravna situacija ili pravni odnos regulisani različito, primijenjuju se one odredbe koje više pogoduju radniku. 

Sud je prihvatio prigovor tuženog kojim je osporio nalaz vještaka ekonomske struke, kao i dopunu njegovog nalaza koji se tiču visine utvrđenih potraživanja. 

Presuda nije pravosnažna i nezadovoljne strane u ovom postupku mogu se žaliti Okružnom sudu u Trebinju. 

Pravni zastupnik trebinjskih vatrogasaca advokat Din Tešić kaže da će razmotriti da li je ekonomično ići u postupak žalbe zbog nekoliko desetina maraka nedosuđenih u postupku, jer su već uspjeli da dokažu da vatrogascima zakosnki pripada uvećanje od 15 posto, koje im nije isplaćivano. 

“Ovo je samo prvi od većeg broja tužbenih zahtjeva koji očekujemo da budu isto tako presuđeni u korist naših klijenata. Kako je sve počelo od legitimnih zahtjeva naših klijenata da im se isplati pošteno zarađen dio plate, jasno je da je i sve ostalo posljedica samovolje i nezakonitog rada odgovornih lica Grada Trebinja. Sud je ušao u samostalan obračun koliko iznosi 15 posto neisplaćenog dijela plate za koji su moji klijenti oštećeni”, rekao je Tešić. 

Mišljenja je da bi sada na potezu trebalo da bude Pravobranilaštvo Republike Srpske koje bi trebalo da potražuje ove i sve buduće troškove koji nastanu kao posljedica nezakonitog rada odgovornih lica, od lica koja su ih prouzrokovala.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *