Objekat izgrađen uz nelegalnu dozvolu kao demonstracija političke moći i korupcije

U ovoj naslovnoj fotografiji demonstrirana je sva moć i razgranata korupcija u institucijama u BiH. Riječ je o objektu u Ulici Hamdije Kreševljakovića kod mosta Drvenija, u sarajevskoj Opštini Centar.

 

Kao što vidite, završavaju se građevinski radovi sada već bespravno izgrađenog privatnog poslovnog objekta i javnog toaleta u vlasništvu marketinške agencije Max media d.o.o. SarajevoInforadar je dosad u više navrata upozoravao – i više puta dokumentovao – da je višekatnica izgrađena u zaštićenoj zoni i to na osnovu nezakonite građevinske dozvole i bez saglasnosti državne Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

 

Ovakvu demonstraciju sile, bahatosti i korupcije podržalo je i Tužilaštvo Kantona Sarajevo koje je, iako je najprije formiralo predmet, u konačnici donijelo odluku da se istraga neće provoditi.

 

Ova informacija za Inforadar je potvrđena iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, na čiju ju je adresu još krajem prošle godine iz Općine Centar stigao Izvještaj koji je po nalogu načelnika Srđana Mandića sačinila ad hoc komisija.

 

„Ovaj izvještaj ad hoc grupe je početkom decembra 2021. proslijeđen na dalje postupanje prema više federalnih i kantonalnih institucija, između ostalih i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Ured je tokom preliminarne faze razmatranja ovog slučaja od strane Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo zaprimio Informaciju da je ovo tužilaštvo u vezi predmetnih okolnosti formiralo predmet, te u konačnici donijelo Naredbu da se istraga neće provoditi. S obzirom da tužilačka odluka ima prioritet, postupanje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo po ovom predmetu je time okončano“, odgovoreno je Inforadaru iz Agencije za borbu protiv korupcije.

 

 

U martu ove godine smo obavijestili da je načelnik Opštine Centar Srđan Mandić, čije je uloga u svemu također sporna, nakon serijala tekstova i pritisaka Inforadara formirao ad hoc grupu koja je izvršila analizu spisa u predmetima za izgradnju objekta na Drveniji, investitora „Max Media“, Društva za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo.

 

Izvještaj o utvrđenom činjeničnom stanju početkom decembra 2021. godine proslijeđen je na adrese više federalnih i kantonalnih institucija te Agenciji za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo.

 

Iz Opšine smo ovih dana dobili gotovo identičan odgovor kao i prije pola godine:

„Sve odluke u vezi predmetnog slučaja donesene su u mandatu bivšeg načelnika, a rješenje o pravosnažnosti odobrenja za građenje potpisala je pomoćnica načelnika nadležne službe, bez znanja Srđana Mandića koji se u tom trenutku na poziciji načelnika Općine Centar nalazio tek dva dana“, odgovorili su našem portalu iz Opštine  Centar.

 

 

Podsjećamo, još 15. decembra 2020. Inforadar je objavio da je doslovo zadnjeg dana na poslu bivši načelnik Opštine Centar Nedžad Ajnadžić, znajući da vrši koruptivno djelo, potpisao građevinsku dozvolu za izgradnju poslovnog objekta i javnog toaleta firmi Max media d.o.o. Sarajevo, koja je bila zadužena za njegovo oglašavanje u izbornoj kampanji. Dozvolu je potpisao iako je znao da je zabranjena gradnja na tom prostoru Opštine Centar.

 

Prethodno je vršio pritisak na službenike Odjeljenja za urbanizam koji su odbili učestvovati u očiglednoj korupciji, te ih je razriješio i ukinuo im ovlaštenja.

 

U međuvremenu su ovaj prostor, kao i još neki uz rijeku Miljacku, stavljeni pod zaštitu kao „historijski, urbani pejzaž Sarajeva“, čime je automatski zabranjeno izdavanje građevinskih dozvola i izvođenje bilo kakve gradnje na tom prostoru Opštine Centar.

 

ZAČUĐUJUĆA ŠUTNJA SRĐANA MANDIĆA

 

Rješenje za odobrenje građenja je doneseno 08.12.2020, potpisano od strane tadašnjeg načelnika Nedžada Ajnadžića, a postalo je pravosnažno 29.12.2020. godine. Upravo je ta činjenica bila je čvrst dokaz u rukama novog načelnika Mandića koji o razlozima svoje prešutne legalizacije nelegalne gradnje i dalje začuđujuće šuti. Njegovu šutnju ne amnestira ni činjenica da je Mandić za ovo saznao tek po dolasku na funkciju, obećavši tada da će sve vratiti u „zakonski okvir“.

 

Podsjećamo da je aktuelni načelnik Srđan Mandić dužnost od bivšeg načelnika preuzeo 24. decembra 2020. godine, dakle pet dana prije isteka roka u kojem je građevinska dozvola postala pravosnažna.

 

 

Četiri mjeseca kasnije, načelnik je formirao ad hoc grupu kako bi utvrdili činjenično stanje, te sačinjeni Izvještaj, kako smo već naveli, poslao na adrese više institucija.

 

Skoro prije dvije godine iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH potvrdili da su u Opštini bili dužni obustaviti sve daljnje aktivnosti nakon donošenja njihove Odluke od 3. novembra 2020., te da su morali, osim konsultacija sa kantonalnim Zavodom za zaštitu spomenika, dobiti od njih i Rješenje za moguću gradnju. Umjesto da investiror zadovolji zakonske procedure, 30. decembra 2020., tačno u 8 sati ujutro, investitor je u zaštićenoj historijskoj zoni posjekao stabla, čime je praktično započela izgradnja nelegalnog privatnog objekta.

 

 

 

Ova Komisija, a o čemu smo više puta pisali, je u nekoliko navrata ukazivala na propuste i insistirala na Rješenju koje bi omogućilo početak gradnje. Tako je i  25. avgusta 2021. godine uputila pismeni zahtjev za hitan inspekcijski nadzor glavnoj inspektorici Opštine Centar Sarajevo za ovaj „poslovni prostor s javnim toaletom“. Komisija je istovremeno informisala i najvažnije međunarodne i domaće nadležne institucije.

 

U odgovoru za Inforadar iz Komisije su tada kazali ova institucija nije dobila odgovor nadležne općinske inspekcije, kao ni izmjenu projekta na osnovu predloženih mjera koje su ranije dostavljene.

 

S tim u vezi državna Komisija je 14. decembra 2021. u odgovoru našem portalu navela da je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, zaštite okoliša i građenja KS uputila Zahtjev za poništenje Rješenja Opićne Centar o građenju poslovnog objekta „zapadno od Drvenija mosta s javnim toaletom u ul. Hamdije Kreševljakovića po pravu  nadzora shodno čl. 260 (1) 1)i čl. 260(1) 3) ZUP-a.“

Između ostalog iz Komisije su naveli:

„Zaključno sa 10.12.2021.godine nije pribavljena ni saglasnost niti mišljenje bilo kojeg organa za zaštitu kulturnog nasljeđa (Komisije, kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta). Prema informacijama kojima raspolaže Komisija, Općina je tražila mišljenje Kantonalnog zavoda i dobila odgovor koji je stao u par rečenica. U datom odgovoru Kantonalni zavod se nije niti jednom rečenicom odredio prema predloženom projektnom rješenju. U konačnici, Općina je ipak dala dozvolu za građenje stranci, za što nije imala bilo kakav pravni osnov, uz obavezu da naknadno pribavi saglasnost, što nije učinjeno“, navodi se u zahtjevu za poništenje Rješenja koje je Komisija uputila Kantonalnom ministarstvu.

 

KOMPANIJA MOĆNIJA OD DRŽAVNIH PROPISA

 

Upravo ovakvi dopisi najrelevantnijih institucija, upućuju na zaključak da je  kompanija Max Media d.o.o. Sarajevo moćnija od svih državnih propisa i stručnih mišljenja. Tome u prilog ide i najnoviji odgovor koji smo dobili iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika:

 

„S obzirom da nema usaglašenog stava članova Komisije, ne možemo vam dostaviti odgovor u traženom roku. Pošto se radi o inspekcijskom nadzoru, molimo Vas da se obratite inspekciji općine Centar i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi KS.“

 

Međutim, Inforadar saznaje da Komisija nikada nije dobila revidiran izvještaj iz Općine, što je Tužilaštvo KS samo iz njima poznatih razloga potpuno zanemarilo, iako ova Komisija ima posljednju riječ.

 

U trenutku objavljivanja ovog teksta stigao je i odgovor Tužilaštva KS u kojem potvrđuju svoju naredbu da se istraga neće provoditi, uz objašnjenje da je “iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo”.

 

“Naime, prikupljenim dokazima od strane Tužilaštva nisu potvrđeni navodi podnosioca prijave, s obzirom da je u postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno da je rješenje kojim se odobrava izgradnja doneseno u skladu sa zakonskim propisima koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja predmetnog odobrenja, cijeneći da odluka kojom se Historijski urbani pejzaž Sarajevo proglašava nacionalnim spomenikom BiH u vrijeme donošenja predmetnog Rješenja nije bila objavljena u Službenim glasniku, odnosno nije stupila na snagu”, navodi se u odgovoru Tužilaštva.

 

Kako smo više puta pisali, Max Media je osnovana prije skoro 15 godina i kako vole za sebe reći, vodeća je marketinška agencija u BiH „koja klijentu pruža sve usluge oglašavanja“. Tokom prošle predizborne kampanje za njihove, odnosno potrebe Nedžada Ajnadžića, šišala su se drveća, gazila trava, šarale fasade, a krajem decembra prošle godine je posječeno i nekoliko stabala na Drveniji uz samu Miljacku. Gotovo da nije bilo prostora a da se tokom prošle izborne kampanje s bilborda, fasada i svjetlećih reklama nije ukazivao i smiješio Nedžad Ajnadžić.

 

 

Ubijeđen da će dobiti još jedan mandat, galantno je potpisivao odluke smjenjujući neposlušne službenike koji su osporavali ovakvu gradnju. Nakon ovakve sramne uzurpacije istorijske jezgre grada i građenja bez potrebne dokumentacije, ovaj slučaj Tužilaštvu KS nije sporan, iako smo od prvog teksta dokumentovali i dokazali nezakonitost.

 

 

Za 20 dana krenuće izborna kampanja za Opštee izbore u BiH i Max media je na potezu za nove/stare klijente na novom mjestu u Ulici Hamdije Kreševljakovića. Kao što smo pisali, u Opštini Centar tvrdili su nam da je ova Agencija nelegalno koristila prostore za dio bilborda i svjetlećih reklama, te da je bivši načelnik Ajnadžić Max Mediji protuzakonito potpisao i stotinjak dozvola za mjesta za oglašavanje. Inače, Klijenti firme Max Media su najveća javna preduzeća, poput Lutrije BiH i BH Telecoma d.d. Sarajevo, a kojima godinama rukovode kadrovi SDA.

 

IZVOR: Inforadar

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *